Apurahoja monikulttuurisuutta ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusta edistäviin taidehankkeisiin

Opetusministeriö on osoittanut 100 000 euron määrärahan monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta edistäviin taidehankkeisiin, jotka toteutuvat vuoden 2009 aikana. Hankkeita arvioidaan pääasiassa taiteellisten kriteereiden perusteella. Määrärahasta voidaan myöntää apurahoja, joilla tuetaan siirtolaisten ja kansallisten etnisten vähemmistöjen taiteellista toimintaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta tukevia taidehankkeita.

Myönnettävien apurahojen tarkoituksena on:
1. vahvistaa maahanmuuttajien ja kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien taiteilijoiden mahdollisuuksia harjoittaa taiteellista toimintaa ja osallistua tasavertaisesti Suomen taide-elämään
2. tukea muiden taiteilijoiden ja työryhmien monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta edistäviä taidehankkeita Suomessa.

Kohdeapurahoja voivat hakea yksityiset henkilöt ja työryhmät. Hakuaika alkaa välittömästi ja päättyy 2.3.2009. Hakulomakkeen voi tulostaa Taiteen keskustoimikunnan internetsivuilta www.taiteenkeskustoimikunta.fi. Seuraava haku, joka koskee vuoden 2010 projekteja, on syksyllä.

Tukea jakaa Taiteen keskustoimikunnan asettama monikulttuurisuusjaosto. Määräraha on osa taiteen tukemisen veikkausvoittovaroja. Vastaavia avustuksia yhteisöille myöntää opetusministeriö.

Monikulttuurisiin taidehankkeisiin osoitettu määräraha liittyy opetusministeriön kulttuuripolitiikan saavutettavuusohjelmaan.

Lisätietoja:

Jaoston sihteeri Kirsi Väkiparta, (09) 1607 7027, kirsi.vakiparta(at)minedu.fi

Jaoston puheenjohtaja Umayya Abu-Hanna, 040 524 3090, umayya.abu-hanna(at)fng.fi