Uudenmaan taidetoimikunnassa haettavana kaksi läänintaiteilijan tehtävää

Uudenmaan taidetoimikunnassa on haettavana

LÄÄNINTAITEILIJAN TEHTÄVÄ - sarjakuvataide
(Työavain 600-169-10)

Läänintaiteilijaksi haetaan taiteellisen koulutuksen saanutta henkilöä, jonka tehtävänä on alueellaan edistää sarjakuvataiteen tekemistä, tuntemista ja opettamista. Lisäksi läänintaiteilijan tehtäviin kuuluu avata ja laajentaa sarjakuvaa eri visuaalisten ja muiden alojen suuntaan sekä edistää sarjakuvataidetta. Eduksi katsotaan oma taiteellinen työskentely. Läänintaiteilijan toimenkuvaan kuuluu yhteydenpito sarjakuvan toimijoihin. Yhteistyötahoja ovat lisäksi mm. taidekoulut, World Design Capital Helsinki 2012 -hanke ja opettajankoulutuslaitokset.

LÄÄNINTAITEILIJAN TEHTÄVÄ - monikulttuurisuus
(Työavain 600-170-10)

Läänintaiteilijaksi haetaan taide- tai kulttuurialan koulutuksen saanutta henkilöä, jonka tehtävänä on edistää monikulttuurisen ammattitaiteen asemaa Suomessa. Lisäksi läänintaiteilijan toimenkuvaan kuuluu koordinoida ja edistää monikulttuuristen ammattitaiteilijoiden verkostoitumista Uudenmaan taidekentällä. Toimenkuvaan kuuluu myös selvittää etnisten vähemmistöjen osuus taiteiden yleisönä, vahvistaa Uudenmaan monietnisyyttä taidetarjonnan kautta ja olla yhteydessä mm. taideorganisaatioihin ja kulttuurikeskuksiin.

Hakijoilta edellytetään oman alansa syvällistä tuntemusta, kokemusta projektityöstä, ihmissuhdetaitoja sekä hyvää kielitaitoa. Työ on itsenäistä ja vaatii organisointikykyä ja valmiutta toimia yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa.

Läänintaiteilijan määräaikainen tehtävä on kolmivuotinen ja alkaa 1.1.2011.
Tehtäviä haetaan ensisijaisesti Heli-työnhakupalvelun kautta www.valtiolle.fi. Hakemusten tulee sisältää ehdotus työsuunnitelmasta. Lisää tietoa tehtävistä, hakemisesta ja palkkauksesta saa Heli-työnhakupalvelusta. Tehtävien hakuaika on 5.-30.9.2010.

Lisätietoja antavat:
pääsihteeri Tiina Kuoppa, puh. 040 1581970
sekä toimikunnan jäsenet Kati Rapia (sarjakuvataide), kati.rapia(at)gmail.com ja
Milja Sarkola (monikulttuurisuus), milja.sarkola(at)gmail.com
puheenjohtaja Jouni Mykkänen (monikulttuurisuus), jouni.mykkanen(at)netti.fi

Taidetoimikunnan Internet-sivujen osoite on www.taiteenkeskustoimikunta.fi/uudenmaantaide.