Alueellisten taidetoimikuntien nimittäminen halutaan pitää opetusministeriöllä

Taiteen keskustoimikunta ja alueelliset taidetoimikunnat vastustavat jyrkästi aluehallinnon uudistamiseen sisältyvää esitystä, jonka mukaan alueellisten taidetoimikuntien nimitysvalta siirrettäisiin opetusministeriöltä maakunnan liitoille. Toimikunnat pitävät hyvänä nykyistä käytäntöä, jonka mukaisesti opetusministeriö nimittää alueellisten taidetoimikuntien jäsenet taide- ja kulttuurijärjestöjä kuultuaan.

Taiteen keskustoimikunta ja alueelliset taidetoimikunnat painottavat, että paras asiantuntemus nimittämiseen on opetusministeriöllä. Alueellisten taidetoimikuntien keskeisin tehtävä on toimia taiteen edistäjinä, ja siksi on erittäin tärkeää, että toimikuntien jäsenten nimittäjä tuntee taiteen sisällöt, toimintatavat ja organisaatiot. Nimitysvallan siirtäminen maakunnan liitoille heikentää taidetoimikuntalaitoksen yhtenäisyyttä.

Nimitysperusteiden tulee olla yhtenäisiä ja kokonaisuutta vahvistavia. Maakunnan liittojen suhtautuminen taiteelliseen toimintaan on vaihtelevaa, eikä liitoilla ole nimityksistä yhteisiä linjauksia, joita tässä tapauksessa edellytetään. Maakunnan liitot ovat jatkossakin kunnallisen itsehallinnon mukaan toimivia yhtymiä, eivät valtionhallintoa. Lisäksi koetaan luontevaksi, että opetusministeriö nimittää toimikuntien jäsenet, koska rahoitus alueellisille taidetoimikunnille tulee ministeriöstä.

Nimittämiskäytännön muuttaminen lakiesityksen mukaisesti on myös käytännössä mahdotonta, sillä alueellisista taidetoimikunnista kuusi toimii useamman kuin yhden maakunnan alueella.

Sen sijaan toimikunnat pitävät tärkeänä, että maakunnan liitot edelleenkin tekevät esityksiä ehdokkaista alueellisten taidetoimikuntien jäseniksi.