Cronberg esittää taiteilijoiden toimeentuloon parannuksia

Suomalaistaiteilijat elävät taiteestaan vain 50-prosenttisesti, kun muissa Pohjoismaissa vastaava luku on 70 prosenttia. Taiteilijoiden tulisi voida rahoittaa toimeentulonsa taiteella 70-prosenttisesti vuoteen 2020 mennessä, esittää tohtori Tarja Cronberg. Hän on selvittänyt opetus-ja kulttuuriministeriön kutsumana luovan työn tekijöiden toimeentuloedellytysten parantamista. Selvitys luovutettiin keskiviikkona kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille.

Tavoitteeseen päästään lisäämällä apurahamääriä, nostamalla arvonlisäverovapaan taiteesta saadun tulon määrää ja muuttamalla vapaiden taiteilijoiden työttömyysturva työllisyysapurahaksi. Yhteisöjen taideostot tulisi muuttaa verovapaaksi ja lisätä näin taideyleisöä, esittää Cronberg.

- Luova kasvu tarvitsee taidetta ja taiteen tekijät toimeentuloedellytyksiä. Taiteen ja kulttuurialan työntekijöiden työ- ja toimeentuloedellytysten kehittämiseen tarvitaan ministeriöiden ja muiden tahojen yhteistyötä, painotti kulttuuri- ja urheiluministeri Wallin ottaessaan selvityksen vastaan.

Taiteilijoiden työttömyysturva korvattaisiin ehdotuksen mukaan työmarkkinatuen suuruisella työllisyysapurahalla, jota haettaisiin starttirahan tapaan. Taiteilija-apurahaa tulisi parantaa niin, että apuraha olisi keskimäärin 6 000 euroa. Arvonlisäverovapaan taiteeseen liittyvän myyntitulon yläraja nousisi 8 500 eurosta 15 000 euroon.

Työttömyysturva, sosiaaliturva ja verotus kohdentuvat Cronbergin mielestä taiteilijoihin  epäoikeudenmukaisesti ja epätasa-arvoisesti. Taiteilijana oleminen on työtä, josta ei olla työttömänä. Työlainsäädännössä tulisikin määritellä uusi ryhmä: itsensä työllistävät. Sosiaaliturvaa ja verotusta uudistettaisiin siten, että itsensä työllistäjät olisivat tasa-arvoisia palkkatyötä tekevien kanssa.

Cronberg esittää myös taiteilijoiden eläkejärjestelmän yksinkertaistamista ja ammattitaiteilijoiden eläketurva-asioiden keskittämistä Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen.

Valtion vuosittain myönnettävien ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrä tulisi nostaa sataan eläkkeeseen vuodessa. Yritysten ja yhteisöjen taideostoille puolestaan tulisi säätää verovapaus, joka vastaisi taiteen sponsoroinnissa toteutettavaa verovapautta.

Lisätietoja:
- selvittäjä Tarja Cronberg, p. 050 3964 000
- johtaja Paula Tuomikoski, p. (09) 160 77486
Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo -selvitys OKM:n nettisivuilla

Lähde: OKM viestintä