Taiteen ja media-alan opiskelijoille oma mentrointiohjelma

Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen toimipiste ja Turun AMK:n Taideakatemia käynnistivät yhdessä Taide- ja media-alan mentorointiohjelman.

Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen toimipiste ja Turun AMK:n Taideakatemian yhdessä suunnittelema ja toteuttama Taide- ja media-alan mentorointiohjelma käynnistyi huhtikuussa Taideakatemiassa. Mentorointiohjelman yleisenä tavoitteena on edistää opiskelijoiden työllistymisvalmiuksia. Mentori on alansa ammattilainen, jolla on tietoa työelämästä, sen toimintatavoista ja vaatimuksista. Hän voi ohjata opiskelijaa parantamaan valmiuksiaan työnhaussa ja auttaa opiskelijaa kehittämään osaamistaan siten, että työn löytyminen helpottuu.

Mentorointiohjelma käynnistyi huhtikuussa 2013. Ohjelmaan haki opiskelijoita neljästä eri koulutusohjelmasta ja valituksi tuli yhteensä kuusi opiskelujensa loppuvaiheessa olevaa opiskelijaa. Opiskelijoiden mentoreina toimivat taiteen ja media-alan eri-ikäiset kokeneet ammattilaiset. Mentorointivuosi kestää kahdeksan kuukautta, jonka aikana mentorointipari tapaa keskimäärin kerran kuukaudessa.

Taideakatemian mentorointiohjelman oma mentorointiopas Mentorointi – opas työelämään löytyy oppilaitoksen verkkosivuilta osoitteesta http://www.taideakatemia.turkuamk.fi. Mentorointioppaan visuaalisen ilmeen on toteuttanut AD Janne Kunttu, Mainostoimisto GURU.

Lisätietoa mentorointiohjelmasta ja mentoriksi ilmoittautumisesta:
Elise Vanhanen, täydennyskoulutuspäällikkö
Turun Taideakatemian täydennyskoulutus
Puh. (02) 2633 5246