Uusi julkaisu: Taiteen taskurahat. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen.

Julkaisussa tutkijat tarkastelevat suomalaisen lastenkulttuuripolitiikan historiaa ja tavoitteita 1960-luvulta lähtien. Tutkimuksen keskeisen osan muodostaa vuonna 1987 perustetun Taiteen keskustoimikunnan lastenkulttuurijaoston toiminta. Julkaisussa selvitetään muun muassa lastenkulttuurin edistämiseen tarkoitetun määrärahan kehitystä ja jakautumista jaoston toimikauden aikana. Raportti sisältää tietoa myös suomalaisen lapsipolitiikan ja lapsuudentutkimuksen painopisteistä viime vuosikymmenien aikana.

Lehdistötiedote
(18.3.2009)

Anna Anttila & Kaija Rensujeff
Taiteen taskurahat. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen. (Support for children's culture in Finland. Summary.)
Tutkimusyksikön julkaisuja no 35. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2009. ISSN 1799-6612. ISBN 978-952-5253-73-3. 22,00 €
[yhteenveto] [summary]

Julkaisua voi tilata osoitteesta:
Taiteen keskustoimikunta, julkaisutilaukset
PL 293, 00171 Helsinki
p. (09) 1607 7066
tkt-kirjasto(at)minedu.fi

Julkaisun hinta on 22€.