Taiteen keskustoimikunta kannattaa Taiteen edistämiskeskuksen perustamista

Taiteen keskustoimikunta pitää ehdotusta Taiteen edistämiskeskuksen perustamisesta kannatettavana ja on valmis lyhyelläkin aikavälillä jatkamaan keskustelua opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa lakiesityksen jatkovalmistelusta. Esityksen mukaan nykyinen taiteen keskustoimikunta yhdeksän taidetoimikunnan yhdys- ja luottamuselimenä lakkautettaisiin. Uudella keskuksella ei olisi vastaavaa hallitusta, johtokuntaa tai neuvottelukuntaa. Taiteen keskustoimikunnan mielestä tarvitaan jatkossakin taidetoimikuntien yhteiselin strategista taidepoliittista suunnittelua ja toimikuntien yhteistoimintaa varten. Taidetoimikuntien yhdistämistä ehdotetulla tavalla ei pidetä perusteltuna.

Keskustoimikunta katsoo myös, että laissa tulee selkeästi määritellä taidetoimikuntien tehtäväksi taiteen edistäminen omalla taiteenalallaan. Ehdotettua tehtäväkenttää "myöntää apurahoja ja muita vertaisarviointiin perustuvia tukia kukin omalla toimialallaan" keskustoimikunta pitää liian suppeana.

Lakiesityksen tarkoituksena on uudistaa valtion taidetoimikuntalaitoksen hallintorakennetta, yhdistää valtion taidetoimikuntia, lakkauttaa taiteen keskustoimikunta ja tehdä perustettavasta Taiteen edistämiskeskuksesta vahva, itsenäinen virasto. Uudistuksella muutettaisiin taidetoimikuntien asettamista koskevia säädöksiä, nimitysmenettelyä ja kokoonpanoa, eräiltä osin toimikuntien tehtäviä, niiden ja hallintoviraston päätöksentekoa sekä valtionavustusten valitusmenettelyä.

Taiteilijaprofessorin virat esitetään muutettavaksi 10-vuotisiksi taiteilija-apurahoiksi. Taiteen keskustoimikunnassa harjoitettu taide- ja taiteilijapolitiikkaan liittyvä tutkimustoiminta esitetään siirrettäväksi Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiöön Cuporeen. Valtion taideteostoimikunta esitetään siirrettäväksi Valtion taidemuseon yhteyteen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt valtion taidetoimikuntalaitoksen hallintorakennetta uudistavasta lakiesityksestä lausuntoja taiteen alan laitoksilta ja järjestöiltä 16. elokuuta 2010 mennessä.

Taiteen keskustoimikunnan ja sen jaostojen, valtion taidetoimikuntien ja alueellisten taidetoimikuntien sekä valtion taideteostoimikunnan lausunnot alla pdf-tiedostoina (täydentyy sitä mukaa kuin lausunnot valmistuvat):

Taiteen keskustoimikunta
- kuvittajien ja sarjakuvataiteilijoiden kirjastoapurahajaosto
- mediataidejaosto
- monikulttuurisuusjaosto
- sirkustaidejaosto

Elokuvataidetoimikunta
Kirjallisuustoimikunta
Kuvataidetoimikunta
Muotoilutoimikunta
Näyttämötaidetoimikunta
Rakennustaidetoimikunta
Säveltaidetoimikunta
Tanssitaidetoimikunta
Valokuvataidetoimikunta

Etelä-Savon taidetoimikunta
Hämeen taidetoimikunta
Kaakkois-Suomen taidetoimikunta
Keski-Suomen taidetoimikunta
Lapin taidetoimikunta
Oulun läänin taidetoimikunta
Pirkanmaan taidetoimikunta
Pohjanmaan taidetoimikunta
Pohjois-Karjalan taidetoimikunta
Pohjois-Savon taidetoimikunta
Satakunnan taidetoimikunta
Uudenmaan taidetoimikunta
Varsinais-Suomen taidetoimikunta

Valtion taideteostoimikunta