Seminaari 9. syyskuuta: Taiteen tekeminen ja monikulttuurisuus: onko sille tilaa Suomessa?

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, Taiteen keskustoimikunta ja Uudenmaan taidetoimikunta järjestävät yhteistyössä seminaarin

Taiteen tekeminen ja monikulttuurisuus: onko sille tilaa Suomessa?

Aika: torstaina 9. syyskuuta 2010 klo 13 - 17

Paikka: Valssaamo, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1, Helsinki

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore toteutti vuosina 2006-2010 tutkimushankkeen koskien maahanmuuton ja monikulttuurisuuden vaikutuksia suomalaisessa taide-elämässä ja kulttuuripolitiikassa. Hankkeen loppujulkaisu ilmestyi keväällä 2010. Seminaarissa esitellään hankkeen keskeisiä tutkimustuloksia. Samoin esitellään Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikön selvitystä maahanmuuttajista apurahan hakijoina ja saajina.

Taiteen keskustoimikunta yhdessä Uudenmaan taidetoimikunnan kanssa haluaa puolestaan olla avoimesti keskustelemassa monikulttuurisuuskysymyksistä taiteen kentän kanssa. Tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten ammattitaiteilijoiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia saada apurahoja ja kehittää omaa taiteellista toimintaansa sekä poistaa mahdollisia esteitä valtion taidehallinnosta.

Seminaarin tavoitteena on aktiivinen vuorovaikutus taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden kanssa. Seminaarin yhteydessä on "apurahaklinikka", jossa on mahdollisuus saada lisätietoa taiteen tukemisen muodoista, kuten hakuun tulevista avustuksista, apurahoista ja läänintaiteilijan työstä.

Seminaarissa on mahdollisuus palautteen antoon ja valtion tukitoimien kehittämistoiveiden esittämiseen.

Seminaarissa on mm. kaksi paneelia, joissa maahanmuuttajataustaiset taiteilijat ja taidepolitiikan päättävissä elimissä toimivat keskustelevat nykytilasta ja yhteisistä tavoitteista monikulttuurisuuden huomioimiseksi taiteen ja kulttuurin edistämisessä.

Tarkempi ohjelma julkaistaan viikolla 33, jolloin myös seminaariin ilmoittautuminen alkaa.