Taidetoimikunnat tukivat vuonna 2008 taiteellista toimintaa yli 25 miljoonalla eurolla

Taiteen keskustoimikunnan yhteydessä toimivat valtion taidetoimikunnat, apurahalautakunnat ja alueelliset taidetoimikunnat myönsivät vuonna 2008 tukea taiteelliseen toimintaan kaikkiaan runsaat 25 miljoonaa euroa. Tukea myönnettiin apurahoina, avustuksina, palkintoina sekä taiteilijaprofessorien ja läänintaiteilijoiden palkkoina. Tukisumma kasvoi edellisvuodesta 4 prosenttia. Suurin osa tuesta suuntautui kirjallisuuden alalle, jonka osuus myönnetystä tuesta oli 21 prosenttia. Lähes yhtä suuren osuuden sai kuvataide (20 %). Tiedot käyvät ilmi Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikön uudesta julkaisusta Taidetoimikuntien myöntämä tuki 2008.
 
Taidetoimikunnille osoitettiin vuonna 2008 yhteensä yli 13 600 hakemusta. Yksittäisiä hakijoita oli kaiken kaikkiaan noin 8 500, sillä yli 2 800 hakijaa jätti useamman kuin yhden hakemuksen. Eniten hakijoita oli kuvataiteen (neljännes hakijoista) ja kirjallisuuden (viidennes hakijoista) aloilla. Apurahan sai kaikkiaan noin 3 500 henkilöä, työryhmää ja yhteisöä eli 41 prosenttia kaikista hakijoista. Apurahoja ja avustuksia myönnettiin eniten kirjallisuuden (31 %) ja kuvataiteen (18 %) edustajille.

Taidetoimikuntien tukea hakeneista yksityishenkilöistä oli alle 35-vuotiaita neljännes ja saajista noin viidennes. Hakijoiden keski-ikä oli 45 vuotta ja apurahaa saaneiden keski-ikä 47 vuotta. Eniten alle 35-vuotiaita hakijoita oli tanssitaiteen (48 %) ja vähiten kirjallisuuden hakijoissa (11 %).  Naisia oli taidetoimikuntien tuen hakijoista kaikkiaan 53 prosenttia ja apurahan saajista 50 prosenttia. Suurimmillaan naispuolisten hakijoiden osuus oli tanssitaiteessa (82 %) ja pienimmillään säveltaiteessa (31 %).

Valtion taidetoimikuntien (ml. apurahalautakunnat) apurahoja hakeneista alle 35-vuotiaita oli 23 prosenttia ja saajista vajaa viidennes. Naisten osuus valtion apurahaa hakeneista oli 51 prosenttia ja saaneista 49 prosenttia. Alueellisten taidetoimikuntien apurahan hakijoiden ja saajien keskuudessa nuorten ja naisten osuus oli hieman suurempi. Alle 35-vuotiaita oli alueellisten taidetoimikuntien hakijoista 29 prosenttia ja saajista 28 prosenttia, naisten osuudet olivat 58 (hakijat) ja 55 prosenttia (saajat). 

Pääkaupunkiseudulla asuvia oli valtion taidetoimikuntien apurahojen ja avustusten hakijoista 50 prosenttia ja saajista 52 prosenttia. Kuvataidetta ja kirjallisuutta lukuun ottamatta kaikilla aloilla oli pääkaupunkiseudulla asuvia hakijoita puolet tai enemmän kyseisen alan hakijamäärästä. Alueellisten taidetoimikuntien hakijoista 53 prosentin ja saajista 56 prosentin kotipaikka oli alueen keskuskaupunki.

Valtion taidetoimikuntien hakijoista ruotsinkielisiä oli 7 prosenttia (saajista 6 %). Äidinkielenään jotakin muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien osuus sekä apurahan hakijoista että saajista oli 3 prosenttia. Viimeksi mainitun kieliryhmän osuus oli suurin ryhmässä "muu" (6 % hakijoista) ja kuvataiteessa (5 %). Alueellisten taidetoimikuntien hakijoita ei ole tilastoitu äidinkielen mukaan. 

Valtion taidetoimikuntien tuesta euromääräisesti suurin osuus suuntautui kirjallisuudelle (23 %) ja toiseksi suurin osuus kuvataiteelle (18 %). Alueelliset taidetoimikunnat tukivat eniten kuvataidetta (27 %) ja toiseksi eniten näyttämötaidetta (18 %).

Paula Karhunen: Taidetoimikuntien myöntämä tuki 2008 – Support granted by the Arts Councils 2008. Tilastotiedote – Facts and Figures 1/2009. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2009. ISSN 1457-6309.

Kaksikielinen (suomi – englanti). Julkaisu on maksuton. Yli kymmenen julkaisun tilauksista laskutamme toimitusmaksun. Tilastotiedotteet saatavissa kokonaisuudessaan myös verkkosivulta:
www.taiteenkeskustoimikunta.fi/julkaisut

Tilaukset:
Taiteen keskustoimikunta, Julkaisut, PL 293, 00171 Helsinki
puh. (09) 1607 7066, fax. (09) 1607 7069, tkt-kirjasto(at)minedu.fi

Lisätietoja:
Tutkija Paula Karhunen, puh. (09) 1607 7202, paula.karhunen(at)minedu.fi