Kirjastoapuraha 928 kirjailijalle ja kääntäjälle

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta on myöntänyt 2 947 129 euroa kirjasto-apurahoina ja -avustuksina yhteensä 928 kirjailijalle ja kääntäjälle. Apurahat on tarkoitettu kirjailijoiden ja kääntäjien luovaan työskentelyyn, avustuksia myönnetään taloudellisin tai sosiaalisin perustein. Yksittäisten apurahojen suuruus vaihtelee 500 eurosta 15 000 euroon. Hakemuksia oli tänä vuonna 1 414 kappaletta, joista kaunokirjallisuuden alaan kuuluvia 1042 kappaletta ja tietokirjallisuuden alaan kuuluvia 372 kappaletta.

Apurahoihin ja avustuksiin varatusta määrärahasta 90 prosenttia myönnetään kaunokirjallisuudelle ja 10 prosenttia tietokirjallisuudelle. Kääntäjille on varattu kummassakin ryhmässä 16 prosentin kiintiö. Apurahaa ei myönnetä tieteellisten tutkimusten tai oppikirjojen tekijöille.

Kirjastoapurahajärjestelmä luotiin 1960-luvun alussa; sen nojalla jaetaan kirjailijoille ja kääntäjille apurahoja, koska heidän teoksiaan on maksutta lainattavissa ja luettavissa yleisissä kirjastoissa. Kirjastoapurahojen ja -avustusten määräraha on sidottu yleisten kirjastojen edellisen vuoden kirjahankintoihin ja on suuruudeltaan 10 prosenttia kokonaissummasta. Apurahat ja avustukset myönnetään hakemuksesta ja ne ovat harkinnanvaraisia eivätkä perustu esim. lainausmääriin. Apurahoista päätettäessä huomioidaan sekä kirjailijan aiempi tuotanto että nykyinen luova työvaihe.

Vuoden 2009 apurahat ja avustukset jakautuivat seuraavasti:

apurahoina luovaa kirjallista työtä suorittaville kirjailijoille 
- kaunokirjallisuus 2 130 000 euroa  
- tietokirjallisuus 240 450 euroa

apurahoina kääntäjille   
- kaunokirjallisuus 445 850 euroa   
- tietokirjallisuus 52 929 euroa

avustuksina ahtaissa taloudellisissa oloissa eläville iäkkäille kirjailijoille
ja kääntäjille
- kaunokirjallisuus 62 500 euroa
- tietokirjallisuus 1 000 euroa

avustuksina sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella
- kaunokirjallisuus 13 700 euroa        
- tietokirjallisuus 700 euroa

yhteensä 
- kaunokirjallisuus 2 652 050 euroa 
- tietokirjallisuus 295 079 euroa


Lisätietoja: 
lautakunnan sihteeri Esa Rantanen,
esa.rantanen(at)minedu.fi, puh. (09) 1607 7065.