Taiteen ja kulttuurin määrärahoihin ehdotetaan 35,6 miljoonan euron lisäystä

Opetus- ja kulttuuriministeriön talousarvioehdotuksessa ehdotetaan 35,6 miljoonan euron lisäystä taiteen ja kulttuurin määrärahoihin. Taiteenalojen lisäyksistä merkittävin kohdistuu kotimaisen elokuvan tuotantoon ja levittämiseen, johon ehdotetaan 2,3 miljoonan euron lisäystä. Näyttämö- ja säveltaiteen tukemiseen ehdotetaan yli miljoonan euron lisäystä. Myös muiden taiteenalojen rahoituksiin ehdotetaan lisäyksiä.

Teattereiden ja orkestereiden sekä museoiden valtionosuuksiin esitetään yhteensä 118,5 miljoonaa euroa. Lisäys, 2 miljoonaa euroa, aiheutuu kustannustason muutoksesta. Kirjastorakentamisen uusiin hankkeisiin ehdotetaan 4,5 miljoonaa euroa.

Taiteen keskustoimikunta esitetään muutettavaksi Taiteen edistämiskeskukseksi ja Elokuvatarkastamo Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukseksi (Medianeuvosto).

Esityksessä ehdotetaan myös Suomen rakennustaiteen museon ja Designmuseon laajennusosan rakentamisvaltuutta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiehdotus (pdf).