Taiteen keskustoimikunnan sijainti säilyy pääkaupunkiseudulla

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 21. kesäkuuta päättänyt, että Taiteen keskustoimikunnan sijainti säilyy pääkaupunkiseudulla. Päätöksen pohjalla on tehdyt alueellistamisselvitykset ja alueellistamisen koordinaatioryhmän lausunto.

Museoviraston osalta alueellistaminen toteutetaan perustamalla kaksi uutta aluetoimistoa, joihin siirretään kulttuuriympäistön suojeluun liittyviä tehtäviä. Pohjois-Suomen toimisto sijoitettaisiin Ouluun ja Itä-Suomen toimisto Savonlinnaan.

Aluetoimipisteiden perustamisen edellytyksenä on, että Museovirastolle osoitetaan tulevien vuosien valtion talousarvioissa 700 000 euron lisämääräraha toimipisteiden toimintaan ja 45 000 - 80 000 euroa vuokramenoihin. Lisäksi Museovirastolle valtion tuottavuusohjelmassa vuosiksi 2011 - 2015 määrätystä 20 henkilötyövuoden (htv) tuottavuusvähennyksestä luovutaan 10 htv:n osalta.