Tanskan hallituksella uusi kulttuurin kansainvälistämisstrategia

Tanskan hallitus julkaisi 24. kesäkuuta uuden kulttuurin kansainvälistämisstrategian. Kulttuuri-, ulko- sekä talous- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä tuotettu strategia sisältää viisi painopistealuetta ja 48 konkreettista aloitetta tanskalaisen taide- ja kulttuurielämän aseman vahvistamiseksi kansainvälisesti. Tavoitteena on profiloida Tanskaa kulttuurimaana, lisätä kulttuurivaihtoa sekä tukea taiteiljoiden kansainvälistymistä ja ulkomaisen kulttuurin asemaa Tanskassa.

Srategia keskittyy viidelle painopistealueelle:

- yksittäinen taiteilija globaalissa maailmassa
- ammattilaistaminen ja verkostonluominen globaaleilla markkinoilla
- yhteistyö ja resurssien kohdentaminen tanskalaisen kulttuurielämän kansainvälistämiseen ja Tanskan profiloituminen kulttuurimaana
- ulkomaalainen kulttuuri Tanskassa
- Tanskaan liittyvien mielikuvien luominen kulttuurin ja kulttuuriperinteen avulla

Valtion menot kansainväliseen kulttuurivaihtoon olivat 280 milj. DKK (n. 37 milj. euroa) vuonna 2008. Uusi kulttuurin kansainvälistämisstrategia ei tuo sektorille lisää rahaa, vaan resursseja pyritään yhdistämään ja hyödyntämään paremmin.

Regeringens strategi for styrket internationalisering af dansk kulturliv