42 uutta taiteilijaeläkettä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt eri taiteenalojen edustajille 42 uutta taiteilijaeläkettä. Täysi eläke myönnettiin 28:lle ja osaeläke 14 taiteilijalle. Hakijoita oli tänä vuonna 526.

Nykymuotoisia taiteilijaeläkkeitä on myönnetty vuodesta 1974 alkaen. Elinikäistä taiteilijaeläkettä maksettiin vuoden 2009 lopussa 1049 taiteilijalle.

Eläke myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta esittävänä ja luovana taiteilijana. Täysi eläke on 1 253,81 euroa kuukaudessa ja osaeläke siitä puolet. Eläkettä myönnettäessä otetaan huomioon myös hakijan varallisuus ja toimeentulo.
 
Lisätietoja:
- kulttuurisihteeri Lea Halttunen, puh. (09) 160 77205
- osastosihteeri Soili Arminen, puh. (09) 160 76905

Lähde: OKM