Reija Hirvikoski ja Marjukka Vainio taiteilijaprofessoreiksi

 Kuva: Lehtikuva

Taiteen keskustoimikunta on nimittänyt kahteen syyskuun alussa vapautuvaan taiteilijaprofessorin virkaan lavastaja, pukusuunnittelija Reija Hirvikosken ja valokuvataiteilija Marjukka Vainion. Taiteilijaprofessoreiden viisivuotiset toimikaudet alkavat 1.9.2009.

Taiteilijaprofessorin virkaan nimitettävältä edellytetään, että häntä voidaan aikaisemman toimintansa perusteella pitää erityisen etevänä taiteenharjoittajana. Taiteen keskustoimikunta tekee nimityksen valtion taidetoimikuntien esittämistä henkilöistä.

Taiteilijaprofessorin virkoja on yhteensä yksitoista, joista vapautuvat ohjaaja Kaisa Korhosen ja valokuvataiteilija Ulla Jokisalon professuurit.


Taiteen keskustoimikunta perustelee nimityksiä muun muassa seuraavasti:

Taiteen tohtori Reija Hirvikoski on suunnitellut monipuolisesti lavastuksia ja pukuja klassikoihin, musikaaleihin, tanssiesityksiin ja lastenteatteriin. Pitkän uransa aikana hän on työskennellyt elokuvan, teatterin ja television parissa. Lumikuningatar-elokuvasta (1987) hän sai Jussi-palkinnon ensimmäisenä suomalaisena naislavastajana.
Hirvikosken vahvuutena on kokonaisvaltainen ja sisällöllinen tulkinta näytelmän kokonaisvisualisoinnissa. Lavastuksissaan hän onnistuu muuttamaan tekstin rivinvälit visioiksi ja kuviksi, jotka jatkavat visuaalista kerrontaa.
Kansainvälisen Skenografikomission puheenjohtajana (2009–11) Hirvikoski toimii sillan rakentajana eri maiden välisessä yhteistyössä. Hän on ansioitunut myös alan tutkijana ja opettajana suomalaisissa yliopistoissa ja alan oppilaitoksissa.


 Marjukka Vainio: Pelargonium 2007

Valokuvataiteilija Marjukka Vainio tunnetaan omaleimaisista, esteettisistä teoksistaan, joissa kasveja ja niiden osia, värejä ja muotoja katsotaan hyvin läheltä. Tunnelmaltaan vahvoissa kuvissa voi nähdä niin luonnon kiertokulun symboliikkaa kuin elämän ja muistin kerroksia.
Vainion teokset syntyvät monivaiheisen prosessin kautta, hänen itse kehittämiensä valotus- ja vedostustekniikoiden avulla. Hän käyttää myös usein fotogrammia ja valottaa materiaa, kasvinosia tai esineitä uniikkeina suoraan valoherkälle pinnalle. Menetelmässä palataan valokuvauksen alkulähteille: valoon, kemiaan ja optisiin ilmiöihin.
Taideteollisesta korkeakoulusta valmistuneen Vainion työskentelyssä korostuu valokuvan perinteiden, käsityön ja kauneuden kunnioitus. Pelkistetty ilmaisu ja uusimpien teosten suuri vedoskoko tuovat kuviin myös veistoksellisuutta.
Vainio on tekijänä oman tiensä kulkija, vaikka hänen lasketaankin kuuluvan Helsinki Schooliin. Hänen teoksiaan on lukuisissa yksityis- ja museokokoelmissa.

Lisätiedot:
Esa Rantanen, pääsihteeri
puh. (09) 160 77065
esa.rantanen@minedu.fi