Taideyliopiston perustamista selvitetään

Opetusministeri Henna Virkkunen on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on pohtia mahdollisuutta taideyliopistojen yhdistämiseen. Työryhmää vetää Suomen Kansallisoopperan toimitusjohtaja Päivi Kärkkäinen.

Opetusministeri Henna Virkkunen on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on  pohtia mahdollisuutta taideyliopistojen yhdistämiseen. Työryhmää vetää Suomen Kansallisoopperan toimitusjohtaja Päivi Kärkkäinen.

- Luovuuden merkitys tulee korostumaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Taiteet ja kulttuuri luovat pohjan ihmisten hyvinvoinnille, uusille ideoille ja innovaatioille. On aika nostaa taiteiden tutkimus ja korkeakoulutus entistä voimakkaammin esiin, opetusministeri Virkkunen sanoo.

Työryhmältä odotetaan esitystä, miten Suomeen voitaisiin synnyttää kansallisesti ja kansainvälisesti vahvempi taideyliopisto sekä esityksiä sen toiminnallisista tavoitteista ja toimintarakenteesta ja uudistuksen kustannuksista.

Työryhmän jäseniä ovat hallituksen pj Tom von Weymarn (Sibelius Akatemia), rehtori Gustav Djupsjöbacka (Sibelius Akatemia), hallituksen pj Maria-Liisa Nevala (Teatterikorkeakoulu), rehtori Paula Tuovinen (Teatterikorkeakoulu), hallituksen pj Mauri Niemi (Kuvataideakatemia), rehtori Markus Konttinen (Kuvataideakatemia), rehtori Mauri Ylä-Kotola (Lapin Yliopisto), dekaani Helena Hyvönen (Aalto-Yliopisto), ylijohtaja Riitta Kaivosoja (OKM) ja johtaja Anita Lehikoinen (OKM). Työryhmää täydennetään myöhemmin taideyliopistojen ylioppilaskuntien yhteisesti nimeämällä jäsenellä. Sihteerinä on opetusneuvos Maija Innola OKM:stä.

Selvitysryhmän tulee ottaa huomioon korkeakoulupoliittisten tavoitteiden lisäksi mm. taidepoliittisen selonteon tavoitteet, Suomen kansainvälisen kilpailukykystrategian tavoitteet ja eri taiteenalojen kehittämistä koskevat ohjelmat ja selvitykset. Työryhmän on myös kuultava kulttuurin, taiteen ja korkeakoulutuksen asiantuntijoita sekä kartoitettava kansainvälisiä kokemuksia. Esityksiä odotetaan vuoden 2010 loppuun mennessä.

Suomessa toimii kolme taideyliopistoa: Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu ja Kuvataideakatemia. Taiteellista yliopisto-opetusta annetaan myös Aalto-yliopistossa sekä Lapin ja Tampereen yliopistoissa.

Lisätietoja: erityisavustaja Laura Rissanen, puh. 041 540 4505

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö