150 000 euroa kansainvälisen kulttuuriyhteistyön, kulttuuriviennin ja -vaihdon hankkeisiin

Taiteen keskustoimikunta on myöntänyt 150 000 euroa apurahoina ja avustuksina vuodelle 2010 kansainvälisen kulttuuriyhteistyön, kulttuuriviennin ja -vaihdon hankkeisiin.
 
Hakemuksia saapui 381 kpl ja haettu summa oli yli 2,8 miljoonaa euroa.  Apurahoja ja avustuksia myönnettiin 76 hankkeeseen.

Presssmeddelande