Akateemikot: Alueellisten taidetoimikuntien nimittäminen pidettävä opetusministeriöllä

Alueellisten taidetoimikuntien nimittämiseen liittyen on toimitettu oheinen taiteen akateemikkojen vetoomus eduskunnan hallintovaliokunnan jäsenille. Taiteen akateemikkojen käsissä on korkein suomalainen, koko taiteen kentän kattava arvovalta. He jakavat yksimielisesti huolen, joka tällä hetkellä jäytää taidemaailmaa. Alueellisten taidetoimikuntien merkitystä taiteen edistäjinä ei pidä vaarantaa siirtämällä toimikuntien jäsenten valinta pois opetusministeriöstä, joka edustaa taiteen asiantuntemusta valtionhallinnossa.  
 

Lisätietoja antavat:
Taiteen keskustoimikunnan aluepäällikkö Arja Laitinen,
arja.laitinen@minedu.fi puh. 0400 798 718
Uudenmaan taidetoimikunnan pääsihteeri Satu Angervo,
satu.angervo@gmail.com, puh. 0500 591 221
Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtaja Berndt Arell,
berndt.arell@kiasma.fi, 050 341 6522

Taiteen akateemikot vetoavat:
Alueellisten taidetoimikuntien nimittäminen halutaan pitää opetusministeriöllä


Vetoamme poliittisiin päättäjiin opetusministeriön nimitysoikeuden säilyttämiseksi päätettäessä alueellisten taidetoimikuntien kokoonpanosta. 

Taiteen keskustoimikunta ja alueelliset taidetoimikunnat ovat vastustaneet jyrkästi aluehallinnon uudistamiseen sisältyvää esitystä, jonka mukaan alueellisten taidetoimikuntien nimitysvalta siirrettäisiin opetusministeriöltä maakunnan liitoille. Pidämme hyvänä nykyistä käytäntöä, jonka mukaisesti opetusministeriö nimittää alueellisten taidetoimikuntien jäsenet taide- ja kulttuurijärjestöjä kuultuaan.

Painotamme taiteen keskustoimikunnan ja alueellisten taidetoimikuntien näkemystä siitä, että paras asiantuntemus nimittämiseen on opetusministeriöllä.
Alueellisten taidetoimikuntien keskeisin tehtävä on toimia taiteen edistäjinä, ja siksi on erittäin tärkeää, että toimikuntien jäsenten nimittäjä tuntee taiteen sisällöt, toimintatavat ja organisaatiot. Yhteisölle taide on luovaa, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista pääomaa. Nimitysvallan siirtäminen maakunnan liitoille heikentää taidetoimikuntalaitoksen yhtenäisyyttä.
Nimitysperusteiden tulee olla yhtenäisiä ja kokonaisuutta vahvistavia.

Maakunnan liittojen suhtautuminen taiteelliseen toimintaan on vaihtelevaa, eikä liitoilla ole nimityksistä yhteisiä linjauksia, joita tässä tapauksessa edellytetään. Maakunnan liitot ovat jatkossakin kunnallisen itsehallinnon mukaan toimivia yhtymiä, eivät valtionhallintoa. Lisäksi koetaan luontevaksi, että opetusministeriö nimittää toimikuntien jäsenet, koska rahoitus alueellisille taidetoimikunnille tulee ministeriöstä.

Helsingissä, 13.10.2009
 
Eija-Liisa Ahtila, mediataiteilija
Caj Bremer, valokuvaaja
Outi Heiskanen, taidegraafikko
Aki Kaurismäki, elokuvaohjaaja
Kirsi Kunnas, kirjailija
Marjo Kuusela, tanssitaiteilija
Ralf Långbacka, teatteriohjaaja
Juha Leiviskä, arkkitehti
Veijo Meri, kirjailija
Vuokko Nurmesniemi, tekstiili- ja muotitaiteilija
Jorma Panula, kapellimestari