Kulttuurin tulevaisuusselonteko eduskuntakeskustelussa keskiviikkona - taidetoimikunnat ottivat kantaa lausunnoissaan

Eduskunta käy lähetekeskustelun kulttuurin tulevaisuusselonteosta keskiviikkona 19. toukokuuta klo 14.00. Selontekoa on valmisteltu Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtajan Leif Jakobssonin johtamassa ryhmässä. Ehdotus luovutettiin maaliskuussa kulttuuriministeri Stefan Wallinille, joka oli myös selontekotyön käynnistäjä.

Taiteen keskustoimikunta ja valtion taidetoimikunnat ovat antaneet ehdotuksesta lausunnon opetusministeriölle. Annetut lausunnot pdf-tiedostoina alla.

Taiteen keskustoimikunta
Taiteen keskustoimikunnan mediataidejaosto

Elokuvataidetoimikunta
Kirjallisuustoimikunta
Kuvataidetoimikunta
Muotoilutoimikunta
Näyttämötaidetoimikunta
Rakennustaidetoimikunta
Säveltaidetoimikunta
Tanssitaidetoimikunta