EU:n kulttuuriministerit: Kulttuurin ja luovien alojen osuutta Eurooppa 2020 -strategiassa tulee vahvistaa

Brysseliin 10. toukokuuta kokoontuneille EU:n kulttuuri- ja urheiluministereille esiteltiin komission huhtikuussa antama vihreä kirja kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuuksista. Ministerit keskustelivat siitä, miten kulttuurin ja luovien alojen vaikutusta sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen voidaan vahvistaa kansallisesti sekä osana Eurooppa 2020 -strategian toimeenpanoa. Kokouksessa Suomea edustaneen valtiosihteeri Marcus Rantalan mielestä kulttuuri- ja luovat alat tulee sisällyttää EU 2020 -strategiaan.

Brysseliin 10. toukokuuta kokoontuneille EU:n kulttuuri- ja urheiluministereille esiteltiin komission huhtikuussa antama vihreä kirja kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuuksista. Ministerit keskustelivat siitä, miten kulttuurin ja luovien alojen vaikutusta sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen voidaan vahvistaa kansallisesti sekä osana Eurooppa 2020 -strategian toimeenpanoa. Kokouksessa Suomea edustaneen valtiosihteeri Marcus Rantalan mielestä kulttuuri- ja luovat alat tulee sisällyttää EU 2020 -strategiaan.

– Suotuisan toimintaympäristön aikaansaamiseksi tulisi muodostaa vahva tilastoaineistoon perustuva tietopohja luovien alojen merkityksestä ja potentiaalista. Innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi tulisi tukea luovien alojen yritysten ja ammattilaisten verkostoitumista sekä luoda ammattilaisille EU-tason täydennyskoulutusohjelmia. Luovien alojen rahoitusmahdollisuuksia pitäisi vahvistaa. Hyvien käytäntöjen esimerkit tulisi koota kaikille avoimeen tietokantaan, sanoi Rantala.

– Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuus on ratkaiseva edellytys luovien alojen menestykselle. Digitaaliset online -sisältöjen markkinat eivät toistaiseksi toimi Euroopassa parhaalla mahdollisella tavalla. Luovien verkkosisältöjen laiton jakelu on jarruttanut pahasti laillisten markkinoiden kehitystä ja myös jarruttanut investointeja internetin sisältöliiketoiminnan bisnesmallien kehittämiseen. EU:n tulisi jälleen ottaa aktiivisempi rooli tekijänoikeusasioissa, Rantala jatkoi.

Neuvosto hyväksyi kokouksessaan päätelmät kulttuurin vaikutuksesta alueelliseen ja paikalliseen kehitykseen. Lisäksi neuvosto hyväksyi päätelmät Euroopan digitaalisen kirjaston Europeanan seuraavista askelista. Europeanan tavoitteena on saada Euroopan kulttuurinen ja tieteellinen perintö kaikkien saataville internetiin. Päätelmissä painotettiin jäsenmaiden tarvetta panostaa nykyistä enemmän kulttuuriaineistojen digitointiin ja täten edistää Europeanan kehittymistä monikieliseksi ja monipuoliseksi internetissä toimivaksi kulttuuriaineistojen hakupalveluksi.

Neuvosto nimesi Uumajan ja Riikan Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi 2014.

Lähde: OKM