Julkinen kuuleminen käynnissä kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden tulevaisuudesta

Komissio käynnisti 27. huhtikuuta julkisen kuulemismenettelyn kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden tulevaisuudesta. Kuulemisen tavoitteena on saada käyttöön Euroopan kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden koko potentiaali. Nyt avattu kuuleminen liittyy uuteen vihreään kirjaan, jonka mukaan erityisesti luovien alojen pienten yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantaminen on keskeisen tärkeää, jotta ala voisi kasvaa ja olla mukana edistämässä kestävää ja osallistavaa kasvua.

Komissio käynnisti 27. huhtikuuta julkisen kuulemismenettelyn kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden tulevaisuudesta. Kuulemisen tavoitteena on saada käyttöön Euroopan kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden koko potentiaali. Nyt avattu kuuleminen liittyy uuteen vihreään kirjaan, jonka mukaan erityisesti luovien alojen pienten yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantaminen on keskeisen tärkeää, jotta ala voisi kasvaa ja olla mukana edistämässä kestävää ja osallistavaa kasvua.

Kulttuuriteollisuuden ja luovan teollisuuden ala, joka käsittää esittävät taiteet, kuvataiteet, kulttuuriperinnön, elokuvan, television ja radion, musiikin, julkaisutoiminnan, videopelit, uuden median, arkkitehtuurin, muotoilun, muotisuunnittelun ja mainonnan, tarjoaa EU:ssa laadukkaan työpaikan viidelle miljoonalle ihmiselle. Alan osuus Euroopan BKT:stä on 2,6 prosenttia, joka on enemmän kuin monella valmistusteollisuuden alalla. Lisäksi ala kasvaa nopeammin kuin useimmat muut talouden osa-alueet.

Digitalisoituminen ja globalisaatio avaavat uusia markkinamahdollisuuksia, mikä koskee erityisesti pieniä yrityksiä. Nämä yritykset eivät kuitenkaan monesti pysty hyödyntämään täyttä potentiaaliaan. Julkisella kuulemisella kannustetaan sidosryhmiä ja muita toimijoita pohtimaan mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Kuinka voimme helpottaa sellaisten pien- ja mikroyritysten rahoituksen saantia, joiden ainoana valttina on luovuus?
  • Kuinka EU voi auttaa kyseisiä aloja yhdistämään sopivasti luovuuden ja liikkeenjohtotaidot?
  • Kuinka voimme edistää innovointia ja kokeilutoimintaa ja lisätä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä?

Kulttuuriteollisuudella ja luovalla teollisuudella voi olla suotuisia oheisvaikutuksia monien muiden alojen yrityksille ja koko yhteiskunnalle. Muotoilijoista on esimerkiksi tullut pikku hiljaa olennainen osa monen suuren yrityksen johtoryhmää.

Vihreällä kirjalla käynnistetty julkinen kuuleminen jatkuu heinäkuun loppuun. Lisätietoja kaikilla EU:n 23 virallisella kielellä

Lähde: Etelä-Suomen EU-toimisto