Hallituksen iltakoulu käsitteli selontekoa kulttuurin tulevaisuudesta

Matti Vanhasen II hallitus päätti kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin aloitteesta valmistella selonteon kulttuurin tulevaisuudesta. Hallitus käsitteli selontekoa iltakoulussaan keskiviikkona 5. toukokuuta. Selonteko tulee valtioneuvoston käsittelyyn ensi viikolla.

- Tulevaisuustrendit puhuvat taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistumisen puolesta. Taiteen ja kulttuurin kerrannaisvaikutukset ja sovellukset ulottuvat yhteiskunnan kaikille sektoreille. Aineeton, ekologinen ja eettinen kulutus sekä kulttuurin kulutus
tulee kasvamaan; nuorten keskuudessa kulttuurin harrastus ja arvostus voimistuu, sanoo kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin.

Tärkeimpänä toimenpiteenä selonteossa ehdotetaan valtioneuvoston päätöstä toimenpiteistä taide- ja kulttuuripolitiikan vaikuttavuuden lisäämiseksi yhteiskuntapolitiikassa eri hallinnonalojen yhteistyönä. Taiteen keskustoimikunnasta tulisi selonteon mukaan kehittää Taiteen edistämiskeskus (TAIKE).

Selonteko sisältää toimenpide-ehdotuksia mm. liittyen kulttuuriperintöön ja -ympäristöön, kansallisen digitaalisen kirjaston toteutumiseen ja Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman jatkamiseen. Selonteossa ehdotetaan myös kansallisen kielistrategian laatimista, kansalliskielten ja alkuperäiskansan kielten turvaamista, kulttuurin maahanmuuttopoliittisen ohjelman laatimista ja julkisen palvelun radio- ja tv-toiminnan vahvistamista.

Tulevaisuuden kannalta taidekasvatuksen vahvistaminen, taito- ja taideaineiden lisääminen erityisesti yläkoulussa ja lukiossa sekä taito- ja taideaineiden opetuksen laadusta huolehtiminen on tärkeää. Kulttuurialalle tulisi laatia koulutusstrategia ja kulttuurin alojen monitieteistä tutkimusta tulisi kehittää.

- Selonteon mukaan taiteen ja kulttuurin laaja-alainen merkitys ihmisen itseisarvoisena perustarpeena on tullut yhä tärkeämmäksi ja se vahvistuu edelleen. Taide- ja kulttuuritoiminta kuuluu läpäisevästi mukaan hallinnonaloja yhdistäviin politiikkoihin, kuten sivistys-, innovaatio-, ympäristö- ja kestävän kehityksen politiikkaan, jatkaa ministeri Wallin.

Kulttuurin ja taiteen tulevaisuuden keskeisimpinä mahdollisuuksina piirtyy esiin kolme kehitykseen vaikuttavaa voimatekijää: kestävä kulttuuri, kulttuurinen moninaisuus ja luovuus. Muutospaineista pelkistyy seitsemän ydinaluetta, joiden suhteen tarvitaan yhteiskunta- ja kulttuuripoliittisia linjauksia, arvovalintoja ja ratkaisuja.

Tulevaisuuden menestykseen kuljetaan kahta tietä: säilyttämällä vanhaa ja arvokasta sekä kehittämällä uusia kiinnostavia kokeiluja ja sovelluksia. Pysyvien kulttuuristen arvojen ja kulttuuriperinnön ymmärtäminen ja vaaliminen ovat luovuuden ja innovaatioiden resurssi ja perusta.

Lisätietoja:
erityisavustaja Susanna Korpivaara, p. 0400 322 432, pääsihteeri Hannele Seitsonen, p. 09 160 77070, opetus- ja kulttuuriministeriö

Lähde: Valtioneuvoston viestintäyksikkö