Kuvataidetoimikunta: FRAMEn nimi ja toimintamalli säilytettävä

Vaikeuksiin ajautuneen Näyttelyvaihtokeskus FRAMEn nimi ja toimintamalli kannattaa säilyttää ja turvata, toteaa valtion kuvataidetoimikunta opetus- ja kulttuuriministeriölle jättämässään kannanotossa. Ministeriö tarjosi kaikille asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden tehdä huhtikuun loppuun mennessä ehdotuksia kuvataiteen viennin kehittämiseksi ja organisoimiseksi.

Uuden – New Framen toiminta pitää kuvataidetoimikunnan mielestä käynnistää mahdollisimman pian ja jo suunnitellut kuvataiteen vientiprojektit on toteutettava. Toiminnan väliaikainenkin keskeytys hiertää Framen saavuttamaa kansainvälistä asemaa ja vaikeuttaa sen luomia arvokkaita kansainvälisiä suhteita, toteaa toimikunta.

FRAMEn kansainvälistä liikkuvuus- ja vierailuohjelmaa, apurahajärjestelmää sekä kuljetus-, vakuutus-, tiedotus- ja julkaisutukea toimikunta pitää niin ikään säilyttämisen arvoisena. Kehittämisen ja uudistamisen tarvetta on muun muassa hallintomallissa, organisaatiossa ja suhteessa yhteistyöverkostoihin. Myös avoimuutta ja läpinäkyvyyttä tulee kehittää, toteaa toimikunta.

Kuvataidetoimikunnan kannanotto FRAMEn tehtävien uudelleen järjestämiseksi