Taiteen keskustoimikunnan alueellistamisselvitys valmis

 Rauno Anttila. Kuva: Pia Mäkinen

Museoviraston, CIMO:n ja Taiteen keskustoimikunnan alueellistamisselvitykset valmiit

Taiteen keskustoimikunnan ja  Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n toiminta jatkuisi Helsingissä. Museovirastolle tulisi perustaa kaksi uutta alueellista toimipistettä, Kuopioon ja Ouluun.Näin esitetään selvityksissä, joissa on pohdittu virastojen toimintojen alueellistamista.

Opetusministeriö päätti selvityksistä keväällä. Selvityksissä on kuultu virastojen työntekijöitä, mahdollisten alueiden toimijoita sekä virastojen sidosryhmiä. Ne luovutettiin kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille keskiviikkona.

– Päätin keväällä selvityttää alueellistamismahdollisuudet kolmen viraston osalta. Sellaisten virastojen löytäminen, jotka ylipäätänsä voisivat tulla selvityksen kohteeksi, ei ollut helppoa, ministeri Wallin totesi julkistamistilaisuudessa.

– Nyt selvitykset on saatu ja ne lähtevät lausunnoille selvityksen kohteina olleille paikkakunnille. Lausuntoaika päättyy vuoden lopussa, jatkaa Wallin. Saatujen lausuntojen pohjalta tilannetta harkitaan ja asia viedään alueellistamisen koordinaatioryhmän käsittelyyn.

Taiteen keskustoimikunta

Taiteen keskustoimikunnan (TKT) osalta kohdepaikkakunniksi valittiin pääkaupunkiseudun lisäksi Jyväskylä ja Tampere. Selvityshenkilönä toimi johtaja Rauno Anttila opetusministeriöstä.

Myöskään Taiteen keskustoimikunnan alueellistamiseksi ei löytynyt perusteita. Sen tärkeimmät sidosryhmät ja yhteistyötahot sekä keskeiset taidehallinnon laitokset ja organisaatiot sijaitsevat pääkaupunkiseudulla joiden kanssa TKT tekee jatkuvasti yhteistyötä. Erityisen tärkeänä nykyisen sijainnin perusteluna nähdään TKT:n tiivis yhteistyö opetusministeriön kanssa.

Toimikuntien jäsenten vastauksissa korostui oman taiteen alan seuraaminen. Kun jäsenet kokoontuvat Helsinkiin kokouksiin, he voivat seurata oman taiteenalansa kehitystä ja taiteen kentän tapahtumia. Tämä on tärkeää erityisesti muualta maasta tuleville jäsenille.

Alueellistamisen osalta Taiteen keskustoimikunnalla on jo olemassa vahva alueorganisaatio (13 alueellista taidetoimikuntaa), joten TKT on omalta osaltaan alueellistanut toimintansa niin pitkälle kuin se on toiminnan kannalta järkevää.


Hallitusohjelman hallinnon ja alueiden kehittämisen painopisteistä yksi on valtion virastojen toimintojen alueellistaminen. Tavoitteena on tehdä päätökset alueellistamisesta vuoteen 2011 mennessä ja toteutukset 2015 mennessä.

Lisätietoja:
johtaja Rauno Anttila (opetusministeriö), puh.  09-160 77470

Alueellistamisselvitys on luettavissa tästä.