Taidetoimikuntien tuki taiteelle yli 33 miljoonaa euroa - alueellisten taidetoimikuntien tuki kasvoi

Taidetoimikunnat tukivat taiteellista toimintaa yhteensä 33,6 miljoonalla eurolla vuonna 2012. Valtion taidetoimikuntien osuus oli 28,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen yksi prosentti. Alueellisten taidetoimikuntien jakama yhteissumma kasvoi merkittävästi enemmän. Myös alueellisten taide-toimikuntien hakijoiden ja tuen saajien määrä kasvoi edellisvuoteen nähden.

Alueellisilta taidetoimikunnilta haki tukea kaikkiaan 4 183 hakijaa, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuonna 2011. Myönnettyjen apurahojen ja avustusten lukumäärä kasvoi 23 prosenttia. Tukisumma, yhteensä 5,4 miljoonaa euroa, oli 18 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Kasvupiikin aiheuttivat lastenkulttuurin apurahat ja avustukset, joista alueelliset taidetoimikunnat päättivät ensi kertaa, sekä uusi, kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävä tukimuoto.

Valtion taidetoimikuntien hakijamäärä – runsaat 6 000 hakijaa – pysyi edellisvuoden tasolla mutta uusien hakijoiden määrä putosi aiemmasta runsaasta 1 000 hakijasta noin 600 hakijaan.

Valtion taidetoimikuntien ja apurahalautakuntien tuesta suurin osa jaettiin kirjallisuudelle ja kuvataiteelle kuten aikaisempinakin vuosina. Alueellisten taidetoimikuntien tukea saivat eniten kuvataide ja säveltaide.

Taidetoimikuntien apuraha- ja avustuspäätökset tehdään hakemusten perusteella. Viime vuonna hakemuksia tuli kaikkiaan yli 14 000 ja yksittäisten hakijoiden määrä oli lähes 9 000. Eniten hakijoita ja saajia oli kuvataiteen ja kirjallisuuden aloilla. Myönteisen tukipäätöksen sai kaikkiaan 42 prosenttia hakijoista mutta osuudessa oli vaihtelua taiteenaloittain. Kirjallisuuden hakijoista yli 60 prosenttia sai apurahan kun esimerkiksi kuvataiteessa saajia oli vain noin kolmannes hakijoista.

Alle 35-vuotiaita oli sekä taidetoimikuntien tukea hakeneista että saaneista neljännes. Apurahaa hakeneiden keski-ikä oli 45 vuotta ja saaneiden 46 vuotta. Keski-iältään nuorimpia olivat sirkustaiteen ja tanssitaiteen edustajat ja vanhimpia kirjallisuuden hakijat. Naisia oli tuen hakijoista 53 prosenttia ja saajista 51 prosenttia. Eniten naispuolisia hakijoita oli tanssitaiteessa ja vähiten säveltaiteessa.

Pääkaupunkiseudulla asuvia oli valtion taidetoimikuntien apurahojen ja avustusten hakijoista 54 prosenttia ja saajista 55 prosenttia. Kuvataidetta, kirjallisuutta ja sirkustaidetta lukuun ottamatta kaikilla aloilla oli pääkaupunkiseudulla asuvia hakijoita puolet tai enemmän. Alueellisten taidetoimikuntien hakijoista ja saajista 64 prosenttia oli kotoisin alueen keskuskaupungeista.

Kuten edellisenäkin vuonna, valtion taidetoimikuntien hakijoista ja saajista ruotsinkielisiä oli kuusi prosenttia. Äidinkielenään jotakin muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien osuus apurahan hakijoista oli neljä prosenttia ja saajista kolme prosenttia. Myös tämä osuus on pysynyt täsmälleen samana edellisvuoteen verrattuna. Monilla taiteenaloilla – esimerkiksi kuvataiteessa, mediataiteessa ja säveltaiteessa – muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien osuus on sama tai suurempi kuin ruotsinkielisten osuus.

Valtion ja alueelliset taidetoimikunnat sekä erilliset apurahalautakunnat toimivat vuoden 2013 alusta Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaeliminä. Organisaatiouudistus ei tuonut muutoksia taiteen tukimuotoihin.

Taidetoimikuntien myöntämä tuki 2012 – Support granted by the Arts Councils

Stöd beviljade av konstkommissionerna 2012

Lisätietoja: Erityissuunnittelija Paula Karhunen, p. 0295 330 705, paula.karhunen@minedu.fi