Lastenkulttuurin valtionpalkinto 2009 Soili Perkiölle ja Hannele HuovilleKulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin jakoi tämänvuotiset Lapsenpäivä-palkinnot ja lastenkulttuurin valtionpalkinnot perjantaina 20.11.2009 Helsingissä. Lapsenpäivä-palkinnon, suuruudeltaan 8 400 euroa, saivat Loimaan teatteri sekä Oulun kaupungin lasten ja nuorten kaupunkikokous. Palkittujen toiminnassa korostuu YK:n lapsen oikeuksien 20-vuotisjuhlan ydinteesit: oikeus hyvään elämään, oikeus olla lapsi riittävävn pitkään, oikeus saada äänensä kuuluville päätöksenteossa.

Taiteen keskustoimikunnan myöntämät lastenkulttuurin valtionpalkinnot, suuruudeltaan 15000 euroa, saivat kirjailija Hannele Huovi ja musiikkikasvatuksen lehtori Soili Perkiö. Huovi ja Perkiö ovat tehneet uraauurtavaa työtä lapsiperheiden loru-, laulu- ja leikkiperinteen uudistamisessa ja vaalimisessa. He ovat kehittäneet kirjallisuus- ja musiikkikasvatusta aiempaa lapsilähtöisempään suuntaan. Heidän tavoitteenaan on rauhoittaa lapsiperheet nauttimaan yhdessä sävelten ja kielen magiasta koko keholla ja kaikilla aisteilla.

Hannele Huovi ja Soili Perkiö ovat tehneet yhteistyötä neuvoloiden, päiväkotien, koulujen, teattereiden ja musiikkitapahtumien kanssa. Heidät tunnetaan myös aapisten, lastenkirjojen, musiikin oppikirjojen ja muun oppimateriaalin tekijöinä. Palkintoperusteluissa korostetaan Huovin ja Perkiön yhteistyössä tiivistyvää lapsen ja lapsuuden ainutkertaisuuden kunnioittamista: “Huovin runot ja Perkiön musiikki opettavat hektisessä hälyssä ja epävarmuudessa elävää nykylasta kuuntelemaan ja arvostamaan myös hiljaisuutta, pieniä sanoja ja sävelen helähdyksiä”.

Lapsenpäivä-palkinto jaetaan yhteisölle, joka on tehnyt merkittävää työtä lasten taideharrastuksen ja -kasvatuksen edistämiseksi.
Lastenkulttuurin valtionpalkinto puolestaan myönnetään taiteenharjoittajalle tai kahden tai useamman taiteenharjoittajan muodostamalle työryhmälle tunnustuksena kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana valmistuneesta lastenkulttuurin piiriin kuuluvasta ansiokkaasta työstä tai suorituksesta tai myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta lastenkulttuurin hyväksi. Palkinto voidaan myöntää myös lastenkulttuurin alalla toimivalle yhteisölle.

Palkintoperustelut tästä.

Lisätietoja:
- Lapsenpäivä-palkinto: ylitarkastaja Katri Santtila (OPM), puh. 09-160 77487
- Lastenkulttuurin valtionpalkinto: taidesihteeri Ansa Aarnio (Taiteen keskustoimikunta), puh. 09-1607 7945