Kirjastoapuraha 932 kirjailijalle ja kääntäjälle

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta on myöntänyt 2 890 662 euroa kirjasto-apurahoina ja -avustuksina yhteensä 932 kirjailijalle ja kääntäjälle. Apurahat on tarkoitettu kirjailijoiden ja kääntäjien luovaan työskentelyyn, avustuksia myönnetään taloudellisin tai sosiaalisin perustein. Yksittäisten apurahojen suuruus vaihtelee 500 eurosta 14 500 euroon. Hakemuksia oli tänä vuonna 1 386 kappaletta, joista kaunokirjallisuuden alaan kuuluvia 1021 kappaletta ja tietokirjallisuuden alaan kuuluvia 365 kappaletta.

Apurahoihin ja avustuksiin varatusta määrärahasta 90 prosenttia myönnetään kaunokirjallisuudelle ja 10 prosenttia tietokirjallisuudelle. Kääntäjille on varattu kummassakin ryhmässä 16 prosentin kiintiö. Apurahaa ei myönnetä tieteellisten tutkimusten tai oppikirjojen tekijöille.

Kirjastoapurahajärjestelmä luotiin 1960-luvun alussa. Sen nojalla jaetaan kirjailijoille ja kääntäjille apurahoja, koska heidän teoksiaan on maksutta lainattavissa ja luettavissa yleisissä kirjastoissa. Kirjastoapurahojen ja -avustusten määräraha on sidottu yleisten kirjastojen edellisen vuoden kirjahankintoihin ja on suuruudeltaan 10 prosenttia kokonaissummasta. Apurahat ja avustukset myönnetään hakemuksesta ja ne ovat harkinnanvaraisia eivätkä perustu esim. lainausmääriin. Apurahoista päätettäessä huomioidaan sekä kirjailijan aiempi tuotanto että nykyinen luova työvaihe.

Vuoden 2010 apurahat ja avustukset jakautuivat seuraavasti:

apurahoina luovaa kirjallista työtä suorittaville kirjailijoille
- kaunokirjallisuus  2 076 000 euroa
- tietokirjallisuus 227 062 euroa

apurahoina kääntäjille
- kaunokirjallisuus 438 000 euroa
- tietokirjallisuus 60 700 euroa

avustuksina ahtaissa taloudellisissa oloissa eläville iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille
- kaunokirjallisuus 66 000 euroa
- tietokirjallisuus 1 000 euroa

avustuksina sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella
- kaunokirjallisuus 21 200 euroa
- tietokirjallisuus 700 euroa

Kaunokirjallisuus yhteensä 2 601 200 euroa
Tietokirjallisuus yhteensä  289 462 euroa

Lisätietoja:
lautakunnan sihteeri Esa Rantanen,
esa.rantanen(at)minedu.fi, puh. (09) 1607 7065