Alfonso Padilla Taiteen keskustoimikunnan uudeksi jäseneksi

Opetusministeriö on nimennyt FT, dosentti, musiikintutkija Alfonso Padillan Taiteen keskustoimikunnan uudeksi jäseneksi ajalle 30.3.2010 - 31.12.2012. Padillan päätoimi on Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitoksella.
 
Paikka vapautui opetusministeriön myönnettyä pyynnöstä eron kirjailija Alexis Kourokselle.
 
Padilla toimii myös Taiteen keskustoimikunnan monikulttuurisuusjaoston jäsenenä.