Tuore tutkimus kartoittaa kuvataiteilijoiden kansainvälistymiskokemuksia

Nuoret taiteilijat kansainvälistyvät kovan työn ja onnekkaiden yhteensattumien kautta 

Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikön julkaisusarjassa on juuri ilmestynyt YTT Sari Karttusen tutkimus Suomen nuoren kuvataiteilijapolven kansainvälisestä liikkuvuudesta. Kansainvälisillä areenoilla toimivat taiteilijat ovat olleet viime vuosina keskustelun kohteena taidelehdissä ja muissa julkaisuissa, mutta varsinaista empiiristä tutkimusta aiheesta ei ole aiemmin tehty. Karttunen tarkastelee kansainvälisesti liikkuvien nuorten kuvataiteilijoiden toimintatilannetta ja tulevaisuudennäkymiä heidän omien arvioidensa pohjalta. Pääasiassa haastatteluaineistoon perustuva tutkimus sisältää tietoa niin galleriasopimusten sekä tai-demessujen käytännöistä kuin kansainvälisen toiminnan merkityksestä taiteilijoiden tulon-muodostukselle ja ammatti-identiteetille. 

Lue lisää tästä.

Lisätietoja:
Sari Karttunen, puh. 050 500 2476

Tilaukset ja arvostelukappaleet:
Taiteen keskustoimikunta, Julkaisutilaukset, PL 293, 00171 Helsinki
puh. (09) 1607 7066, tkt-kirjasto(at)minedu.fi
Hinta 22,00 €