Kohdeapurahoista tiedottaminen

Kohdeapurahapäätökset lähetetään hakijoille kirjallisena vuoden 2010 tammikuun alkupuolella. Tämän jälkeen päätöksistä lähetetään medialle lehdistötiedote ja päätöstiedot julkaistaan Taiteen keskustoimikunnan nettisivuilla.