Alueelliset taidetoimikunnat nimetty

Opetusministeriö on nimennyt alueellisten taidetoimikuntien (13) jäsenet ensi vuoden alusta alkavalle kolmivuotiskaudelle. Lain mukaan opetusministeriö määrää alueellisen taidetoimikunnan jäsenet alueellisia taiteen ja kulttuurin järjestöjä ja laitoksia kuultuaan näiden ehdottamista henkilöistä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikunta valitsee keskuudestaan.

Lue listat tästä.

Lisätietoja:
kulttuuriasiainneuvos Liisa-Maria Hakala-Zilliacus, opm
puh. 09-160 77497