Seminaari pureutuu tanssitaiteen kesto-ongelmaan kuntarahoitukseen

Seminaarissa Mitä tanssi voi tarjota kunnille ja mitä kunnat voivat tarjota tanssille? käsitellään yhtä tanssin alan kesto-ongelmaa, kuntarahoituksen matalaa tasoa. Tiistaina 13. huhtikuuta Helsingissä pidettävässä seminaarissa kysytään, miten sovittaa yhteen toisaalta kuntien jatkuvasti kapeneva tuki taiteelle, ja toisaalta taiteen ja kulttuurin hyödyntämiseen kohdistuvat yhä laajemmat yhteiskunnalliset odotukset.

Seminaari on osa Tanssin Tiedotuskeskuksen 30-vuotisjuhlaseminaarien sarjaa. Sarja jalkauttaa viime joulukuussa julkaistua valtion tanssitaidetoimikunnan strategiaa Tanssissa on tulevaisuus - tanssin visio ja strategia 2010–2020.

Tanssin julkinen tuki on kehittynyt myönteisesti koko 2000-luvun ajan. Samaan aikaan kuntien rahoitus on kuitenkin polkenut paikoillaan. Käytännössä tämä on tarkoittanut, että kuntarahoituksen osuus esimerkiksi teatteri- ja orkesterilain piirissä olevien tanssiteattereiden kokonaistuloista on pienentynyt. Tiedot käyvät ilmi tanssin strategiasta ja sitä täydentävästä Työpapereita-julkaisusta.

Toisaalta tanssin ja muiden taidemuotojen mahdollisuudet erilaisten hyvinvointipalvelujen tuottamisessa tunnustetaan yhä yleisemmin. Aiheen ajankohtaisuudesta kertovat esimerkiksi tammikuussa julkaistu opetusministeriön Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – ehdotus toimintaohjelmaksi 2010–2014 sekä maaliskuun alussa valmistunut saman ministeriön ehdotus selonteoksi kulttuurin tulevaisuudesta.

Tanssin Tiedotuskeskuksen seminaarissa kuntien ja tanssin suhdetta lähestytään jälkimmäisen ehdotuksen linjoilla: Taide itsessään arvokkaana toimintana ei ole ristiriidassa taiteen soveltavan, välinearvoisen toiminnan kanssa. Sen sijaan nämä kaksi puolta edellyttävät toinen toisensa ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Mitä siis tanssi voi tarjota kunnille ja mitä kunnat voivat tarjota tanssille?

Seminaarissa kuullaan VTT Hanna-Liisa Liikasen alustus. Lisäksi mukana keskustelemassa ovat osastopäällikkö Marianna Kajantie (Helsingin kulttuurikeskus), toiminnanjohtaja Hanna-Mari Kokkonen (Itäinen tanssin aluekeskus), aluepäällikkö Arja Laitinen (Taiteen keskustoimikunta) ja toiminnanjohtaja Raija Ojala (Zodiak - Uuden tanssin keskus / Tanssin aluekeskus Helsinki).

Mitä tanssi voi tarjota kunnille ja mitä kunnat voivat tarjota tanssille?

Aika: tiistai 13.4.2010, klo 14.00–17.00
Paikka: Teatterikorkeakoulu, auditorio 1, Haapaniemenkatu 6, Helsinki

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Sanna Rekola, Tanssin Tiedotuskeskus, puh. (09) 612 1075, sanna.rekola@danceinfo.fi

Tanssin strategia ja sitä täydentävä Työpapereita-julkaisu

Lisätietoja juhlaseminaarisarjasta Tanssin Tiedotuskeskuksen verkkosivuilta osoitteesta www.danceinfo.fi/hankkeet-ja-julkaisut/hankkeet/