Pirkko Siitarista Kiasman johtaja

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on nimittänyt filosofian kandidaatti Pirkko Siitarin (s. 1958) Valtion taidemuseon Nykytaiteen museo Kiasman museonjohtajaksi 1.4.2010-31.3.2015 väliseksi määräajaksi.

Siitarilla on laaja nykytaiteen tuntemus ja pitkäaikainen kokemus museotoiminnasta sekä johtamisesta. Valintaan vaikuttivat Siitarin yli 20 vuotta pitkä johtajakokemus eri organisaatioista kuvataiteen alalta sekä hänen monipuolinen kokemuksensa eri tehtävistä taidealalla, erityisesti näyttely- ja julkaisutoiminnan alueella. Hänellä on lisäksi pitkäaikaista kokemusta organisaation hallinnosta ja taloudesta vastaamisesta.

Virkaan haki 12 henkilöä. Tarkasteltaessa kokonaisuutena hakijoiden aikaisempaa kokemusta vaativissa museoalan tehtävissä sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa, ministeriö katsoo, että Siitarilla on parhaimmat mahdollisuudet hoitaa virkaa menestyksellisesti.

Siitari siirtyy uuteen tehtävään Nykytaiteen museo Kiasman kokoelmaintendentin tehtävästä. Siitari toimii tällä hetkellä museojohtajan sijaisena edeltäjän siirryttyä muihin tehtäviin. Ennen Kiasmaa hän on työskennellyt mm. Keravan taidemuseon johtajana, Suomen valokuvataiteen museon näyttelypäällikkönä ja Pohjoinen valokuvakeskus ry:n toiminnanjohtajana.

Museonjohtaja toimii Nykytaiteen museo Kiasman päällikkönä. Museonjohtajan tehtäviin kuuluu johtaa, kehittää ja valvoa Nykytaiteen museon toimintaa sekä huolehtia museolle kuuluvien tehtävien jaosta ja niiden suorittamisesta. Museonjohtaja osallistuu myös Valtion taidemuseon toiminnan kehittämiseen ja esittelee yksikkönsä asiat ylijohtajalle.

Lisätietoja:
- ylijohtaja Riitta Kaivosoja, puh. 040 702 8704
- erityisavustaja Susanna Korpivaara, puh. 0400 322 432

Lähde: opetusministeriö