Kirjastoille reilut 2,3 miljoonaa kehittämishankkeisiin

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on myöntänyt 2 357 500 euroa yleisten kirjastojen alueellisesti ja paikallisesti merkittäviin kehittämishankkeisiin.

Alueellisesti merkittävä hankkeita ovat mm. Päijät-Hämeen kirjastojen yhteinen kirjastojärjestelmä, aineistotietokanta ja verkkokirjasto (120 000 euroa), Satakunnan kirjastojen yhteisjärjestelmä Satakirjastosta Satakunnan kirjasto (58 000 euroa), Lapin yleisten kirjastojen yhteinen verkkokirjastoselvitys (75 000 euroa), Seinäjoen Kirjasto 2011 -hanke, jossa on kyseessä laaja RFID-lainaus- ja palauttamisjärjestelmän pilotointi (70 000 euroa).

Lisäksi alueellisesti merkittäviä hankkeita ovat Pietarsaaren kaupunginkirjaston infopalvelun laajennus ja internetsivujen uudistus (95 000), Turun kaupunginkirjaston/Varsinais-Suomen maakuntakirjaston Asiakkaan kirjasto -hanke, jossa palveluja kartoitetaan ja kohdennetaan (98 000 euroa).

Lisäksi myönnettiin kirjastojen yhteisen kaunokirjallisuuden verkkopalvelu Kirjasammon kehittämiseen 142 000 euroa. Kyseessä on kansallisesti merkittävä hanke, joka liittyy Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon. Vaasan kaupunginkirjasto/maakuntakirjastolle myönnettiin 94 000 euroa Kirjasampo-verkkopalvelun ruotsinkielisen osuuden toteuttamiseen.

Paikallisesti merkittävät hankkeet liittyvät mm. monikulttuurisuuden edistämiseen, mediakasvatukseen, lasten ja nuorten kirjastopalvelujen kehittämiseen ja kirjastojen henkilökunnan täydennyskoulutukseen.
 
Kuopion kaupunginkirjastolle myönnettiin 45 000 euroa Minna Canth-arkistoaineiston digitointiin ja Porvoon kaupunginkirjastolle/Itä-Uudenmaan maakuntakirjastolle 25 000 euroa Borgå Gymnasiumin museokirjaston käsikirjoitusten digitointiin.

Lisätietoja: kirjastotoimentarkastaja Barbro Wigell-Ryynänen, puh. 040 722 1326.

Lähde: opetusministeriö