Kuvataiteen kansainvälistymiselle uudet puitteet - opetusministeriö vetäytyy Näyttelyvaihtokeskus FRAME:n toiminnasta

FRAME:n hallituksen ministeriölle toimittaman selvityksen mukaan Suomen Taideakatemian säätiön ja FRAME:n väliset työsopimukset on purettu, joten toimintaa ei ole. Opetusministeriö katsoo, ettei FRAME:lla ole enää edellytyksiä hoitaa valtionavustuksen edellyttämiä tehtäviä. Ministeriö etsii parhaillaan uusia tapoja edistää kuvataiteen kulttuurivientiä.

- Suomen tulee tähdätä kulttuurivientitoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. FRAME:n perustamisen jälkeen toimintaympäristö on muuttunut valtavasti. Kansainvälisen liikkuvuuden vaatimukset ovat kasvaneet ja myös kuvataiteen viennin edistämiseen liittyvät odotukset ovat nousseet. Kaikki se, mitä FRAME:ssä on tehty, on tärkeää, ja itse toimintaa tulee jatkaa. Kysymys kuuluu siis: mikä on se tapa, jolla vastataan kuvataiteen ja mahdollisesti muidenkin taiteenalojen kulttuuriviennin haasteisiin? Siitä haluan nyt kuulla kuvataiteen kenttää ja muita, joita asia kiinnostaa, korostaa kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin.

Ehdotukset uusiksi tavoiksi hoitaa Näyttelyvaihtokeskus FRAME:n aikaisempia tehtäviä tulee jättää opetusministeriön kirjaamoon 30.4.2010 mennessä osoitteella opmkirjaamo@minedu.fi

FRAME perustettiin vuonna 1992 Suomen Taideakatemian säätiön alaiseksi elimeksi edistämään suomalaisen kuvataiteen kansainvälistymistä. FRAME on myöntänyt mm. apurahoja Suomen kuvataiteen kansainväliseen esittäytymiseen, välittänyt ja edistänyt residenssitoimintoja, tehnyt kansainvälisiä näyttelyhankkeita, järjestänyt Suomeen asiantuntijavierailuita ja jakanut tietoa suomalaisesta nykytaiteesta.

Opetusministeriö ilmoittaa lähiaikoina, miten ja miltä taholta FRAME:n käyttöön osoitettuja kuluvana vuonna vielä jäljellä olevia määrärahoja voidaan hakea. 

Jo aiemmin tehdyn linjauksen mukaisesti Opetusministeriö vetäytyy toimialansa säätiöistä, nyt myös Suomen Taideakatemian säätiöstä, joka on toiminut FRAME:n ylläpitäjänä. Vetäytyminen ei vaikuta säätiön muuhun alkuperäiseen toimintaan.

Lisätietoja:
- ministerin erityisavustaja Susanna Korpivaara, puh. 0400 322 432 tai susanna.korpivaara@minedu.fi
- johtaja Rauno Anttila, puh. 09 1607 7470 tai rauno.anttila@minedu.fi

Lähde: opetusministeriö