Taiteen keskustoimikunta julistaa haettavaksi määräaikaisen projektitutkijan viran

Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikköön haetaan määräaikaista (15.04.2010 - 31.12.2010) tutkijaa. Tutkijan pääasiallisena tehtävänä on toteuttaa rakennustaiteen rahoitusta ja arkkitehtien roolia ja asemaa käsittelevä tutkimus.

Hakijoilta edellytetään valtion virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa.

Hakijalta odotamme tarvittavan koulutuksen ohella kokemusta itsenäisestä tutkimustyöstä, empiiristen aineistojen käsittelystä sekä tutkimustyössä tarvittavien ATK-taitojen hallintaa (Excel/SPSS). Yleisten kielitaitovaatimusten lisäksi katsotaan eduksi sujuva kirjallinen ja suullinen englannin kielen taito.

Virka on sijoitettu taiteen keskustoimikunnan palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 8 (tehtäväkohtainen palkanosa 2661,29 € /kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa, jonka lähtötaso on 22,51%. Palkanosa voi olla enintään 45%.

Lisätietoja tehtävästä ja sen palkkauksesta saa
Heli-työnhakupalvelusta www.valtiolle.fi
(Työavain 600-47-10), jonne hakemukset on jätettävä viimeistään 06.04.2010  kello 16:15 mennessä. Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta
 
Työpaikkaa voi myös hakea lähettämällä tai tuomalla hakemus alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain.

Taiteen keskustoimikunta, PL 293/ Maneesikatu 7, 00171 Helsinki
 
Lisätietoja tehtävästä:
tutkimusyksikön päällikkö Paula Karhunen
09 1607 7202
paula.karhunen(at)minedu.fi