Tanssistrategia 2010-2020: Työpapereita -julkaisu taustoittaa toimenpide-ehdotuksia

Valtion tanssitaidetoimikunta julkaisi vuonna 2009 tanssin kehitystä kymmeneksi vuodeksi eteenpäin luotaavan strategian Tanssissa on tulevaisuus – Tanssin visio ja strategia 2010–2020. Sen keskeisenä tavoitteena oli tehdä toimenpide-ehdotuksia tanssin toimintaedellytysten parantamiseksi. Strategiatyön yhteydessä kerättiin runsaasti tietoja kentän toiminnasta ja toimijoista mm. kyselykaavakkein, kuulemistilaisuuksissa ja kahdessa seminaarissa. Tätä aineistoa ei julkaistu varsinaisen strategian yhteydessä. Nyt käsillä olevassa Työpapereita-julkaisussa tuodaan esiin osa kerätystä materiaalista, ja tavoitteena on taustoittaa strategiassa tehtyjä tärkeimpiä toimenpide-ehdotuksia.

Valtion tanssitaidetoimikunta julkaisi vuonna 2009 tanssin kehitystä kymmeneksi vuodeksi eteenpäin luotaavan strategian Tanssissa on tulevaisuus – Tanssin visio ja strategia 2010–2020. Sen keskeisenä tavoitteena oli tehdä toimenpide-ehdotuksia tanssin toimintaedellytysten parantamiseksi.  Strategiatyön yhteydessä kerättiin runsaasti tietoja kentän toiminnasta ja toimijoista mm. kyselykaavakkein, kuulemistilaisuuksissa ja kahdessa seminaarissa. Tätä aineistoa ei julkaistu varsinaisen strategian yhteydessä. Nyt käsillä olevassa Työpapereita-julkaisussa tuodaan esiin osa kerätystä materiaalista, ja tavoitteena on taustoittaa strategiassa tehtyjä tärkeimpiä toimenpide-ehdotuksia.

Julkaisussa käsitellään muun muassa tanssiteosten tuotantoon ja esittämiseen liittyviä kysymyksiä sekä tarkastellaan tanssin ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Lisäksi käsitellään tanssin asemaa kouluissa.

Tanssistrategiatyön vetäjä Johanna Laakkosen kirjoittamassa artikkelissa käsitellään tanssin rahoitukseen liittyviä kysymyksiä ja infrastruktuurin ongelmia. Tutkija Pauli Rautiainen sekä tanssin historian ja teorian opettaja Tiina Suhonen valaisevat tanssifestivaalien ja -tapahtumien syntyhistoriaa ja  festivaalien saamaa valtiontukea vuosina 2000–2008.  Zodiak –Uuden tanssin keskuksen yleisötyötä esittelee yleisötyöntekijä Katja Kirsi.

Tanssi ja hyvinvointi -teemaa käsitellään kolmen esimerkkitapauksen avulla. Strategiajaoksen tekemässä kyselyssä ilmeni, että valtaosa tanssin aluekeskuksista ja valtionosuuden piirissä olevista tanssiteattereista on toteuttanut tanssin soveltavaan käyttöön liittyviä hankkeita. Lehtori Teija Ravelin ja erityisopettaja Jari Karttunen kirjoittavat tanssin käytöstä vanhustyössä, ja tutkija Aino Kukkosen tanssitaitelija Marjo Hämäläisestä tekemä haastattelu kuvaa tanssin mahdollisuuksia vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien arjessa.

Professori Eeva Anttila pohtii artikkelissaan, miksi tanssi on jäänyt koulujen taidekasvatuksessa
lapsipuolen asemaan ja miksi tanssi olisi viimeistään nyt nostettava osaksi peruskoulun
opetussuunnitelmaa. Luokanopettaja ja tanssinopettaja Katri Nirhamo sekä tanssinopettaja Kaisa Hahl kuvaavat yhteisessä artikkelissaan, miten eri tavoin tanssi voidaan sijoittaa koulun arkeen ja mitä tanssi oppilaille parhaimmillaan antaa.

Koska kyseessä on verkkojulkaisu, on artikkeleihin sisällytetty linkkejä, jotta lukija voi halutessaan syventyä tarkemmin jutuissa viitattuihin verkkosivuihin tai aihepiireihin.

Lisätietoja:
- Strategiatyön vetäjä, projektijohtaja Johanna Laakkonen, puh. 040-7034937
- taidesihteeri Mari Karikoski, puh. (09) 1607 7064


Tanssin strategia 2010–2020: Työpapereita (pdf)