Kevään 2010 haku kulttuuripolitiikan maisteriohjelmaan

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma (asetus 767/2008, 5 §) kouluttaa opiskelijoita kulttuurialojen asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtäviin kansallisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin. Valmistuneet maisterit (YTM tai FM) työskentelevät kulttuurialan yhdistyksissä, tutkimuslaitoksissa, tiedotusvälineissä, korkeakouluissa, taidelaitoksissa ja kulttuurihallinnon eri tasoilla.

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma on yhteiskuntatieteellisesti painottunut syventävien opintojen kokonaisuus (vähintään 120 op). Tutkinto antaa valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa ja menetelmiä kulttuurin ja kulttuuripolitiikan yhteiskunnallisten merkitysten ja muutosten arvioinnissa. Ohjelmassa tarkastellaan kulttuuri- ja taidepolitiikan malleja ja käytäntöjä, osallistumista, monikulttuurisuutta ja kansalaisuutta, taiteen ja teknologian välistä suhdetta sekä kulttuurin taloutta, hallintaa ja poliittisuutta.
Ohjelma on tarkoitettu kandidaatin tutkinnon (180 op) tai vastaavan opintomäärän suorittaneille, joiden opintoihin sisältyy yhteiskuntatieteellisiä aineita ja/tai taide- ja kulttuuriaineita. Maisteriohjelmaan otetaan enintään 24 opiskelijaa. Ohjelma johtaa pääaineen mukaan joko YTM - tai FM- tutkintoon ja antaa jatkokoulutuskelpoisuuden tutkinnon sisällöstä riippuen joko yhteiskuntatieteellisessä tai humanistisessa tiedekunnassa.

Haku ohjelmaan tapahtuu Jyväskylän yliopiston hakulomakkeella (kulttuuripolitiikan maisteriohjelma). Hakulomakkeen lisäksi hakijan tulee toimittaa tiedot suoritetuista opinnoista sekä erillinen, vapaamuotoinen perustelu hakemiselle. Hakemukset opintosuorituksineen tulee lähettää postitse 30.4.2010 mennessä Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

Tarkemmat hakuohjeet ja lisätietoja:
http://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/opiskelijavalinta
Lisätietoja:
Assistentti Sakarias Sokka, sakarias.sokka@jyu.fi (puh. 014 260 3367)
Professori Anita Kangas, anita.kangas@jyu.fi (puh. 014 260 3113)
Amanuenssi Tellervo Helin, tellervo.a.helin@campus.jyu.fi (puh. 014 260 1384)


Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto