Valtio tukee kulttuuritilojen kunnostusta ja perustamista 3,7 miljoonalla eurolla

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on myöntänyt tukea kulttuuritilojen hankkimiseen, perustamiskustannuksiin ja peruskorjauksiin tälle vuodelle yhteensä 3 700 000 euroa.

Avustusta myönnettiin 9 hankkeelle veikkausvoittovaroista taiteen tukemiseen osoitetuista määrärahoista. Suurimpia avustuksen saajia ja kohteita ovat Rovaniemen kaupunki (Lappiatalon peruskorjaus 1 000 000 €), Helsingin Taidehallin säätiö (Taidehallin peruskorjaus 900 000 €), Raahen kaupunki (Raahen Kruununmakasiinin muuttaminen Raahen kulttuurihistoriallisen museon tiloiksi 500 000 €), Tampereen kaupunki (Tampereen museoiden kokoelmakeskuksen toteuttaminen 500 000 €), Forum Marinum-säätiö (Forum Marinum venehallin ja Linnankadun julkisivun peruskorjaus 410 000 €).

Valtionavustukset on tarkoitettu kuntien kulttuuritoimintalain mukaisien kulttuuritoimintaa varten tarvittavien tilojen, valtionosuutta saavien museoiden, teattereiden ja orkestereiden tilojen sekä muiden valtakunnallisesti merkittävien kulttuuritilojen perustamis- ja peruskorjaushankkeisiin.

Määrärahaa haki yhteensä 20 hanketta noin 10,8 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja:
- kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen (opetusministeriö), puh. (09) 160 77483, 040-7221 321.

Myönnetyt avustukset 2010 (pdf)

Lähde: opetusministeriö