Tanssin aluekeskukset valittu viisivuotiskaudeksi

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on valinnut tanssin aluekeskukset seuraavalle viisivuotiskaudelle. Tukea vuodelle 2010 myönnettiin kuudelle tanssin aluekeskukselle yhteensä 900 000 euroa.

Tukea saivat Pohjoinen tanssin aluekeskus (180 000 €), pääkaupunkiseudun aluekeskus (170 000 €), Itäinen tanssin aluekeskus (200 000 €), Läntinen tanssin aluekeskus (160 000 €), Sisä-Suomen tanssin aluekeskus (170 000 €) sekä uusi, Pohjanmaan Tanssin aluekeskus (20 000 €).

– Tehty selvitys osoittaa, että tanssin alan palvelutarjonta ja palveluiden käyttö ovat lisääntyneen eri puolilla maata hyvin. Kaikkiaan 800 esitystä ja 125 000 katsojaa vuodessa on hieno saavutus. Aluekeskustoiminnan myötä tanssitaidetta on alueellisen kiertuetoiminnan myötä viety eri puolille Suomea paikkoihin, missä tarjonta muutoin jäisi olemattomaksi. Myös tanssitaitelijoiden työllisyys on kasvanut, kiittelee ministeri Wallin saavutettuja tuloksia.

Aluekeskusrahalla tuotettiin 33 henkilötyövuotta vuodessa ja siitä 78,5 % muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Aluekeskustoiminta on siten tarjonnut tanssitaiteilijoille mahdollisuuden työllistyä myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Toiminta on ollut tehokasta ja nousujohteista, sillä vuodesta 2005 esityskertojen määrä yli kaksinkertaistui ja yleisömäärä 3,5-kertaistui. Tarjottujen työtilaisuuksien määrä kasvoi 12 % ja tuotettujen henkilötyövuosien määrä 21 %.

– Aluekeskukset ovat verkostoituneet alueillaan ja käytännössä koko hanke perustuu yhteistyölle ja siitä syntyvälle osaamiselle, Wallin jatkaa.

Tanssin aluekeskustoiminnan tavoitteena on edistää taide- ja kulttuuripalveluiden tasa-arvoista saavutettavuutta ja saatavuutta sosiaalisesti sekä alueellisesti tanssitaiteen osalta, lisätä tanssitaiteen työskentelymahdollisuuksia omalla alallaan sekä lisätä yhteistyötä ja vahvistaa osaamista.

Lisätietoja:
- ylitarkastaja Katri Santtila, opetusministeriö, puh. (09) 160 77487

Lähde: opetusministeriö