Mediataidejaosto jakanut 170 000 euroa mediataiteen kohdeapurahoihin ja erityisavustuksiin

Taiteen keskustoimikunnan mediataidejaosto on jakanut 170 000 euroa mediataiteen kohdeapurahoihin ja erityisavustuksiin vuodelle 2010.

Kohdeapurahoja jaettiin 37 mediataiteilijalle tai työryhmälle, yhteensä 117 000 euroa. Hakemuksia saapui 98 kpl. Erityisavustuksia jaettiin 6 yhteisölle, yhteensä 53 000 euroa. Hakemuksia saapui 19 kpl.

Apurahojen ja avustusten saajat