Taiteen keskustoimikunta julistaa haettavaksi Uudenmaan taidetoimikunnassa pääsihteerin viran

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja hallinnollinen kokemus. Hakijoilta edellytetään valtion virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa.

Arvostamme:
• taiteen ja kulttuurin hyvää tuntemusta
• kokemusta esimiesasemasta ja projektien vetämisestä
• organisointi- ja yhteistyökykyä
• laajoja verkostoja
• kokemusta kansainvälisestä kulttuuriyhteistyöstä
• hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa,
myös muu kielitaito luetaan eduksi.

Lisätietoja tehtävästä ja sen palkkauksesta saa
Heli-työnhakupalvelusta www.valtiolle.fi
(työavain 600-14-10), jonne hakemukset on jätettävä viimeistään 22.2 2010 klo 16.15 mennessä.

Lisätietoja:
www.taiteenkeskustoimikunta.fi/uudenmaantaide/ sekä puheenjohtaja Jouni Mykkänen p. 050-648 47,
suunnittelija Helena Laahanen p. 040-839 4238
ja aluepäällikkö Arja Laitinen p. 0400-798 718.

Uudenmaan taidetoimikunta
Nylands konstkommission
Arts Council of Helsinki Metropolitan Region