Näyttämötaiteelle kohdeapurahoja ja avustuksia 2 986 000 euroa

Valtion näyttämötaidetoimikunta on jakanut 2 986 000 euroa näyttämötaiteen kohdeapurahoihin, erityisavustuksiin ja toiminta-avustuksiin vuodelle 2011. Kohdeapurahoja jaettiin 36 taiteilijalle tai työryhmälle, yhteensä 153 000 euroa. Hakemuksia saapui 121. Erityisavustuksia jaettiin 11 yhteisölle, yhteensä 61 000 euroa. Hakijoita oli 61.

Valtion näyttämötaidetoimikunta on jakanut 2 986 000 euroa näyttämötaiteen kohdeapurahoihin, erityisavustuksiin ja toiminta-avustuksiin vuodelle 2011. Kohdeapurahoja jaettiin 36 taiteilijalle tai työryhmälle, yhteensä 153 000 euroa. Hakemuksia saapui 121.  Erityisavustuksia jaettiin 11 yhteisölle, yhteensä 61 000 euroa. Hakijoita oli 61.

Näyttämötaidetoimikunta jakoi myös opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain ulkopuolella olevien ammatillisten teattereiden toimintaan yhteensä 2 772 000 euroa. Toiminta-avustus myönnettiin 40 teatterille, hakijoita oli 53.

Apurahojen ja avustusten saajat