Sirkustaiteelle apurahoina ja avustuksina 450 000 euroa

Sirkustaidejaosto on jakanut 450 000 euroa sirkustaiteen kohdeapurahoihin, erityisavustuksiin ja toiminta-avustuksiin vuodelle 2011. Kohdeapurahoja jaettiin 12 sirkustaiteilijalle tai työryhmälle, yhteensä 38 000 euroa. Hakemuksia saapui 41. Erityisavustuksia jaettiin 4 yhteisölle, yhteensä 12 000 euroa. Hakemuksia saapui 14. Toiminta-avustuksia jaettiin 17 yhteisölle, yhteensä 400 000 euroa. Hakemuksia saapui 19.

Apurahat ja avustukset