Mediataiteelle 170 000 euroa apurahoina ja avustuksina

Taiteen keskustoimikunnan mediataidejaosto on jakanut 170 000 euroa mediataiteen kohde-apurahoihin ja erityisavustuksiin vuodelle 2011. Kohdeapurahoja jaettiin 35 mediataiteilijalle tai työryhmälle, yhteensä 111 000 euroa. Hakemuksia saapui 84 kpl. Erityisavustuksia jaettiin 12 yhteisölle, yhteensä 59 000 euroa. Hakemuksia saapui 24 kpl.

Apurahojen ja avustusten saajat