Lastenkulttuurille kohdeapurahoja ja erityisavustuksia 480 000 euroa

Taiteen keskustoimikunnan lastenkulttuurijaosto on jakanut 480 000 euroa lastenkulttuurin kohdeapurahoihin ja erityisavustuksiin vuodelle 2011. Kohdeapurahoja jaettiin 56 taiteilijalle tai työryhmälle, yhteensä 173 500 euroa. Hakemuksia saapui 210. Erityisavustuksia jaettiin 73 yhteisölle, yhteensä 306 500 euroa. Hakijoita oli 153.

Taiteen keskustoimikunnan lastenkulttuurijaosto on jakanut 480 000 euroa lastenkulttuurin kohdeapurahoihin ja erityisavustuksiin vuodelle 2011. Kohdeapurahoja jaettiin 56 taiteilijalle tai työryhmälle, yhteensä 173 500 euroa. Hakemuksia saapui 210.  Erityisavustuksia jaettiin 73 yhteisölle, yhteensä 306 500 euroa. Hakijoita oli 153.

Lastenkulttuurijaosto painotti hankkeita, jotka edistävät taiteilijan ja lapsen välistä vuorovaikutusta taidekasvatuksessa tai kehittävät koululaisten iltapäivätoiminnan taidesisältöjä. Lisäksi suosittiin monikulttuurisuutta sekä lasten ja nuorten omaa tekemistä edistäviä hankkeita.

Apurahojen ja avustusten saajat