Työryhmä pohtimaan taiteen vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantamista

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on asettanut työryhmän pohtimaan näyttämö-, sävel-, tanssi- ja sirkustaiteen vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantamista.

Työryhmän tulee tarkastella vapaan kentän ammattilaisryhmien, ml. performanssitaide, toiminnan rahoitusta sekä mahdollisuuksia kulttuuri- ja taidelaitosten ja vapaan kentän välisen yhteistyön lisäämiseksi ja ryhmien esiintymistilojen ja työtilaisuuksien tukemiseksi. Tehtävänantoon kuuluu myös selvittää alan koulutuksen ja työllistymisen suhdetta.

Työryhmän tulee hyödyntää työssään kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen selvitystä ko. taiteenalojen vapaan kentän ammattilaisryhmien ml. performanssitaiteen toiminnan ja rahoituksen nykytilasta. Selvitys valmistuu vuoden 2010 aikana.

Työryhmän puheenjohtaja on johtaja Rauno Anttila opetusministeriöstä. Jäseniä ovat taiteellinen johtaja Dan Henriksson, näyttelijä/ohjaaja Ville Sandqvist, toiminnanjohtaja Raija Ojala, toiminnanjohtaja Tomi Purovaara, taiteilija Aapo Korkeakoski, projektisuunnittelija Anna-Maija Saarela, toiminnanjohtaja Aila Sauramo, toimitusjohtaja Matti A. Holopainen ja osastopäällikkö Marianna Kajantie. Lisäksi työryhmään kuuluvat valtion tanssi-, näyttämö- ja säveltaidetoimikuntien puheenjohtajat.

Työryhmän sihteereinä toimivat suunnittelija Viivi Seirala ja ylitarkastaja Katri Santtila opetusministeriöstä.

Työryhmän toimikausi päättyy 31.1.2011.

Lisätietoja: Katri Santtila (opetusministeriö), puh. 09 160 77487