Taiteen keskustoimikunta uudisti työskentelyään

Taiteen keskustoimikunta (TKT) päätti kokouksessaan 26. tammikuuta uudistaa organisaatiorakennettaan ja työskentelytapojaan lastenkulttuurin, mediataiteen ja sirkustaiteen edistämisen sekä residenssitoiminnan tuen osalta. Erillisiä jaostoja ei enää asetettu.

- Uudistuksen myötä pystymme takaamaan nykyistä paremmin hakijoiden tasapuolisen kohtelun ja ohjaamaan käytettävissä olevia hallintoresursseja sinne missä paine on suurin, toteaa Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtaja Leif Jakobsson.

Lastenkulttuurin apurahojen ja avustusten jakopäätökset tehdään jatkossa alueellisissa taidetoimikunnissa. Toimikuntalaitoksen ja muiden alan toimijoiden yhteistyötä vahvistetaan entisestään muun muassa järjestämällä vuosittainen lastenkulttuurifoorumi, jossa linjataan lastenkulttuurin edistämistoimia. TKT:n lastenkulttuurijaosto myönsi tälle vuodelle 480 000 euroa lastenkulttuurin kohdeapurahoihin ja erityisavustuksiin.

Mediataiteen apurahoista ja avustuksista päättää jatkossa valtion valokuvataidetoimikunta. Kuluvana vuonna toimikuntalaitos on jakanut mediataiteen kohdeapurahoina ja avustuksina 170 000 euroa. TKT:n mielestä toimikuntalaitoksen lainsäädäntöä muutettaessa toimikunnan nimi tulisi muuttaa valokuva- ja mediataidetoimikunnaksi.

Sirkustaidejaoston tehtävät siirretään valtion tanssitaidetoimikunnalle. Jaosto on aiemmin päättänyt sirkustaiteen kohdeapurahoista, erityisavustuksista ja toiminta-avustuksista, joiden kokonaissumma tälle vuodelle on 450 000 euroa. Toimikuntalaitoksen lainsäädäntöä muutettaessa toimikunnan nimi tulisi muuttaa tanssi- ja sirkustaidetoimikunnaksi.

Residenssiapurahojen ja avustusten osalta siirrytään entistä koordinoidumpaan kansainvälisen toiminnan tukeen. Keskustoimikunta myöntää tukea myös kansainvälisen kulttuuriyhteistyön hankkeisiin sekä matka-apurahoja. Kansainvälisen yhteistyön tuen tarve on huomattavan suuri. Tänä vuonna haettu summa oli yli 2,5 miljoonaa euroa, kun apurahoja ja avustuksia voitiin myöntää vain 150 000 euroa.

Monikulttuurisuusjaosto jatkaa puheenjohtaja Pertti Paltilan johdolla. Jaostoa vahvistetaan etnisten ryhmien ja eri taidealojen edustuksella. Uudesta kokoonpanosta päätetään TKT:n seuraavassa kokouksessa puheenjohtaja Pertti Paltilan ja jäsen Alfonso Padillan esityksen pohjalta. Tänä vuonna jaosto myönsi 100 000 euroa apurahoina monikulttuurisuutta edistäviin taidehankkeisiin. Jatkossa toimikuntalaitos järjestää monikulttuurisuusfoorumeja, joissa alan toimijoiden kanssa linjataan edistämistoimia ja tukirakenteita.

Säveltaiteen kirjastoapurahajaosto ja kuvittajien ja sarjakuvataiteilijoiden kirjastoapurahajaosto jatkavat 2011-12 nykyisissä kokoonpanoissaan.

Lisätietoja: puheenjohtaja Leif Jakobsson, p. 040 164 6250 ja pääsihteeri Esa Rantanen, p. 040 737 6070.