Rakennustaiteen kohdeapurahat ja erityisavustukset 2010

Valtion rakennustaidetoimikunta on myöntänyt kohdeapurahoja ja erityisavustuksia rakennustaidetta edistäviin projekteihin vuodelle 2010 yhteensä 267 000 euroa.

Kohdeapurahoina myönnettiin 76 000 € ja erityisavustuksina yhteisöille 191 000 €. Hakemuksia jätettiin yhteensä 60 ja avustuksia myönnettiin 33 hankkeeseen.

Rakennustaiteen kohdeapurahat 2010

Blomstedt Anssi Aulis, Helsinki, 8000 €
Maison Carrésta kertovan elokuvan kuluihin

Blåfield Jouko Tapio, Asikkala, 4000 €
Asikkalan ja Vääksyn rakennushistoriaa esittelevän näyttelyn kuluihin

Grotenfelt Georg Erik Jan, Helsinki, 3000 €
Japanin puurakentamisperinteestä kertovan elokuvan kuluihin

Heininen Olli Juhana, Porvoo, 5000 €
Vilho Penttilän kokoelmien järjestämiseen ja julkaisemiseen

Hirvikallio Seija Marketta ja työryhmä, Tampere, 5000 €
Tampereen Hämeenkatua koskevan kirjan kuluihin

Humalisto Vesa Antero ja työryhmä, Helsinki, 7000 €
ekologisen korttelimallin kehittämiseen

Kajasviita Tony Juhani ja työryhmä, Helsinki, 6000 €
ääni- ja kaupunkitila -projektin kuluihin

Krokfors Karin Annika ja työryhmä, Helsinki, 5000 €
dokumentin toteutuskuluihin

Laitinen Matias Felix Vilhelm, Helsinki, 1500 €
taiteilijaresidenssissä työskentelyn kuluihin

Louekari Martta Leea ja työryhmä, Helsinki, 7000 €
Newly Drawn Shanghai -hankkeen kuluihin

Markkanen Irene Kristiina, Helsinki, 2500 €
Pihlajamäen rakennushistoriaa käsittelevän kirjan ja näyttelykäsikirjoituksen kuluihin

Meskanen Sini Pilvi Karelia, Helsinki, 2000 €
oppimateriaalin valmistamiseen Teho-Opistolle

Nummelin Juri Mikael ja työryhmä, Turku, 4500 €
Turun arkkitehtuurioppaan kirjoittamiseen

Revell Tuula Eeva-Liisa, Helsinki, 6000 €
Viljo Revellin 100-vuotisnäyttelyn kuratoimiseen

Tallqvist Tore Gustav och arbetsgruppen, Helsingfors, 5000 €
för kostnader av en arkitekturutställning

Teppo-Pärnä Viri Eeva, Paimio, 3000 €
kulttuuriympäristöprojekteissa työskentelyyn

Vartola Anni Pirita, Helsinki, 1500 €
väitöskirjan kenttätutkimuskuluihin


Rakennustaiteen erityisavustukset yhteisöille 2010

Arkkitehtuurin, Rakentamisen ja Muotoilun Informaatioyhdistys ARMI, Helsinki, 10 000 €
selvitykseen rakennetun ympäristön arviointijärjestelmästä

ICOMOS Suomen osasto ry, Helsinki, 10 000 €
rakennusmittausleirin järjestämiseen Keski-Skandinavian suomalaismetsissä

Kynnys ry, Helsinki, 4000 €
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden esteettömyyttä edistävän julkaisun kuluihin
(tarkennus käyttötarkoitukseen: edellytetään rakennustaiteellista näkökulmaa ja Museoviraston mukanaoloa hankkeessa)

OPENHOUSE ry, Helsinki, 8000 €
Open House Helsinki -kaupunkitapahtuman kuluihin

Pro Sunila ry, Kotka, 3000 €
julkaisun ja seminaarin kuluihin

Rakennustaiteen seura ry, Helsinki, 2000 €
arkkitehtihaastattelujen kuluihin

Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Helsinki, 100 000 €
arkkitehtuuripoliittisen erityisasiantuntijan palkka- ja toimintakuluihin (Dno 70/742/2009)

Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Helsinki, 4000 €
kestävän kehityksen seminaarin vierailevien luennoitsijoiden kuluihin (Dno 71/742/2009)

Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Helsinki, 2000 €
Savon Arkkitehdit SAFA:n julkaiseman Kuopion arkkitehtuurioppaan kuluihin (Dno 72/742/2009)

Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Helsinki, 6000 €
arkkitehtuuriviennin valmisteluseminaarin kuluihin Shanghaissa (Dno 74/742/2009)

Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Helsinki, 5000 €
arkkitehtikoulutuksen kansallisen strategian julkaisun kuluihin (Dno 76/742/2009)

Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Helsinki, 8000 €
Europan 10 -arkkitehtuurikilpailun kuluihin (Dno 86/742/2009)

Suomen rakennustaiteen museo- ja tiedotuskeskussäätiö, Helsinki, 3000 €
Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -verkkopelin kuluihin (Dno 79/742/2009)

Suomen rakennustaiteen museo- ja tiedotuskeskussäätiö, Helsinki, 15 000 €
Aarne Ervi -kirjan ja -näyttelyn kuluihin (Dno 82/742/2009)

Turun kaupunki, Turku, 8000 €
Erik Bryggman -instituutin käynnistämiseen

Varkauden kaupunki, Varkaus, 3000 €
Walter ja Ivar Thoménin arkkitehtuurista kertovan verkkonäyttelyn ja luentosarjan kuluihin