Selvityshenkilö: Uusi säätiö hoitamaan visuaalisten alojen kansainvälistymistä ja vientiä

Selvityshenkilö esittää perustettavaksi uuden säätiön hoitamaan kuvataiteen kansainvälistä yhteistyötä ja vientiä nykyisin Suomen taideakatemian säätiön yksikkönä toimivan FRAMEN sijaan. Säätiön nimenä olisi FRAME-säätiö ja sen toimiala kattaisi aluksi nykyisen FRAMEN toiminnat.

Tulevan säätiön säännöt olisivat tarkoituspykälän osalta nykyistä väljemmät. Tämä mahdollistaisi tarvittaessa laajemmin visuaalisten taiteiden kansainvälisen toiminnan ja vientitoiminnan hoitamisen uuden säätiön toimesta.

Selvityshenkilö ehdottaa, että hallituksen kokoa pienennettäväksi. Hallituksen jäsenillä tulisi olla perehtyneisyyttä ja asiantuntemusta uuden säätiön toimintaan. Hallituksen kokoonpanoksi esitetään enintään 7 jäsentä, joista opetus- ja kulttuuriministeriö nimeäisi yhden. Tämä poikkeaa ministeriön omaksumasta nykylinjasta; ministeriö ei pääsääntöisesti nimeä hallinnonalan eri säätiöiden hallituksiin jäseniä. Tämä jäsen voisi edustaa taiteen ulkopuolista asiantuntemusta, esim. kansainvälistä vientitoimintaa.

Muut hallituksen nimeämistahot olisivat Suomen taiteilijaseura, Valtion taidemuseo, Suomen taideakatemian säätiö, Helsingin yliopisto tai Kuvataideakatemia, tämä riippuen siitä, painotetaanko taideopetusta tai taiteen tutkimusta ja joko Suomen Kuraattorien yhdistys tai Galleristit ry, riippuen siitä, kumpaa välittäjäporrasta painotetaan. Eri tahojen halukkuus hallituksen jäsenyyteen tulee vielä selvittää.

Säätiön johtavan toimihenkilön tehtävä olisi määräaikainen. Erityisestä syystä toimihenkilö voisi saada yhden jatkokauden.

Selvitykseen sisältyy katsaus arkkitehtuurin toimialaan, jota ei tässä vaiheessa esitetä liitettäväksi uuden säätiön toimintaan, alan sisäisestä kehitystoiminnasta johtuen. Myös muotoilua on tarkasteltu lyhyesti.

Selvityshenkilö ehdottaa, että kulttuuriviennin kehittämisohjelmaa vuosille 2007-2011 ohjannut, eri osapuolista koostuva valmisteluryhmä jatkaisi jossakin muodossa toimintaansa. Tässä ryhmässä ja mahdollisessa jatkoryhmässä käynnistettäisiin tarkastelu, miten eri taiteen alojen kansainvälisen yhteistyön ja kulttuuriviennin kokoaminen laajemmiksi organisaatioiksi olisi järkevää ja mahdollista tehdä.

Selvitykseen sisältyy ehdotus uuden säätiön säännöiksi. 

Selvittäjän ehdotus opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.

Lähde: OKM viestintä